Aanbesteding belevingsonderzoeken 2021 tot en met 2024 RWS – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding belevingsonderzoeken 2021 tot en met 2024 RWS

Illustratie: Pixabay.com

Volgens Koers2020 van Rijkswaterstaat wil RWS klantgericht en wendbaar inspelen op de nieuwste ontwikkelingen en maatschappelijke behoeften. Dit houdt in dat Rijkswaterstaat handelt vanuit de behoeften van het publiek en de gebruiker. Dit vergt naast kennis over het gebruik van de netwerken ook kennis over de wensen en meningen van ons publiek.
Rijkswaterstaat kent inmiddels een lange historie (ruim 10 jaar) van gebruikerstevredenheidsonderzoeken. Vanaf 2018 worden deze onderzoeken uitgevoerd met een vernieuwde opzet onder de naam belevingsmonitor. Met deze onderzoeken krijgt RWS inzicht in de tevredenheid van gebruikers op het hoofd(vaar)wegennet.

Naast de onderzoeken van Rijkswaterstaat worden het belevingsonderzoek Automobilisten van Platform Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerder (WOW, een samenwerkingsverband van wegbeheerders) en het belevingsonderzoek binnenvaart
WOW meegenomen in deze aanbesteding. Qua opzet lijken deze onderzoeken veel op de RWS onderzoeken. Het grootste verschil is dat in deze onderzoeken ook andere (vaar)wegbeheerders worden meegenomen (provincies en gemeenten). Van
de opdrachtnemer wordt hier ook flexibiliteit verwacht onder andere bij het tot stand komen van de vragenlijst en de (methode) van rapportage. Meer informatie over het platform WOW: https://weg.platformWOW.nl/over-platform-WOW

Rijkswaterstaat gebruikt de mening van de gebruikers van de netwerken voor het gefundeerd inzetten van verbeteringen. Naast het signaleren van concrete verbeterpunten, worden ook langjarige reeksen opgebouwd rondom de ontwikkeling
van de tevredenheid. Deze langjarige reeksen worden onder andere gebruikt om de monitoring van de veranderingen van de tevredenheid te volgen. Het geheel wordt bekeken vanuit de groeiende aandacht voor beleving en de manier van Rijkswaterstaat om daar op een efficiënte en effectieve manier mee om te gaan. Dit gezien vanuit twee doelen:
1. Rijkswaterstaat als lerende organisatie.
2. de inzet van Rijkswaterstaat op de beleving van de gebruikers zichtbaar maken.

In de diverse managementcontracten van RWS zijn doelstellingen (d.m.v. prestatie indicatoren) opgenomen. De wens van het bestuur RWS is om de frequentie van onderzoeken te verhogen. Daarbij is ook de wens geuit om met een gerichte
vraagstelling in de onderzoeken betere (bij)stuurinformatie te krijgen. Het onderzoek gebruikt RWS ook als input voor de SLA-prestatieafspraken met de Secretaris-generaal van Infrastructuur en Waterstaat.

De overeenkomst zal worden aangegaan voor de termijn van één onderzoeksjaar. Hiermee bedoelen we de datum van ingang overeenkomst t/m 31 december 2021 of een latere datum bij eventuele uitloop van de onderzoeken die in 2021 gepland zijn.
De opdrachtgever kan van de mogelijkheid gebruik maken om de overeenkomst met ingang van 1 januari 2022 jaarlijks te verlengen met telkens één jaar. 

Opdrachtgever levert een zo compleet mogelijke vragenlijst voor alle onderzoeken. Van opdrachtnemer wordt een kwaliteitsslag verwacht om eventuele toevoegingen/veranderingen ten opzichte van eerdere vragenlijsten goed in te
passen. 
De beoordeling van de inschrijvingen en de uiteindelijke opdrachtverlening zal plaatsvinden op grond van de beste prijs-kwaliteitsverhouding met de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). De gevolgde procedure is een Europese aanbesteding volgens de openbare procedure overeenkomstig het Aanbestedingsreglement Werken
2016 (ARW 2016).

Bron: Tenderned 25 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/220604

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *