ERP systeem met financiële applicatie – provincie Utrecht – Aanbestedingsnieuws

ERP systeem met financiële applicatie – provincie Utrecht

De provincie Utrecht maakt op het ogenblik gebruik van een Enterprise Resource Planning systeem (SAP ECC) CiVision Middelen. De huidige applicatie wordt met name ingezet voor de financiële bedrijfsvoeringsprocessen. Daarnaast zijn er ook applicaties geïmplementeerd voor assetmanagement en subsidieprocessen. Deze applicatie moet worden vervangen.
De opdrachtgever wil een geheel nieuwe applicatie en wenst niet voort te bouwen op de huidige applicatie. De achterliggende database als geheel wordt niet gemigreerd. Sets van stamgegevens kunnen wel worden hergebruikt. De provincie heeft behoefte aan een applicatie die voldoet aan actuele standaarden wat betreft techniek (zoals robotisering, artificiële intelligentie), met een moderne look and feel en toekomstbestendig. De provincie moet met de aangeboden applicatie, zonder verplicht te moeten migreren (uitgezonderd supportpacks en upgrades), minimaal acht jaar zonder problemen kunnen werken. De provincie wenst
een standaard applicatie, waarbij geen maatwerk (waarbij maatwerk wordt gedefinieerd als het schrijven van nieuwe code) nodig is.

De opdrachtgever schaft één zogenaamd Enterprise Resource Planning (ERP) systeem aan waarin alle processen kunnen worden geïntegreerd. Het ERP dient in ieder geval de volgende processen te kunnen ondersteunen via standaardapplicaties voor: financiën, inkoop, subsidies, assetmanagement, governance en risk & compliance. Deze applicaties moeten bedrijfsklaar en beschikbaar zijn op het moment van inschrijving. In de applicatie moet het mogelijk zijn voor de database en de applicaties inkoop, subsidies, assetmanagement, governance, risk & compliance om, naast de provincie Utrecht, nog minimaal één andere aparte entiteit te kunnen definiëren. De minimumeisen waaraan opdrachtnemer gehouden is bij de uitvoering van de opdracht, zijn opgenomen in de aanbestedingsstukken waaronder het  Programma van Eisen & Wensen. Het ERP moet worden geleverd als Cloud/ SaaS oplossing Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat on premise wordt geleverd. De in productie name van de ERP in combinatie met de module financieel is 1 januari 2024 (productie gereed op 1 december 2023).

Gekozen is om deze opdracht Europees aan te besteden via een zogenaamde openbare aanbestedingsprocedure. Er is sprake van een dienstverleningsovereenkomst met een initiële looptijd van achtenveertig maanden. Na het verstrijken van deze periode heeft de aanbestedende dienst de mogelijkheid de opdracht driemaal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van telkens vierentwintig maanden. Er wordt gegund op basis van het criterium ‘economisch meest voordelige inschrijving’, waarbij de inschrijver met de inschrijving die naar het oordeel van de aanbestedende dienst de beste prijs -kwaliteitsverhouding kent de opdracht gegund krijgt.

Bron: Tenderned woensdag 13 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/258729

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *