Brandweeronderscheidingen NIPV – Aanbestedingsnieuws

Brandweeronderscheidingen NIPV

Foto: © Brandweer Nederland

Brandweermensen zetten zich vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week met hart en ziel in voor de samenleving. Dat geldt voor zowel vrijwilligers als beroeps, koude en warme functies. Als blijk van waardering en erkenning verstrekt Brandweer Nederland verschillende onderscheidingen. Sinds 2020 wordt de levering van de brandweeronderscheidingen van Brandweer
Nederland verzorgd door het NIPV. Het betreft onderstaande (soorten) onderscheidingen:
✓ Trouwe en langdurige dienst
✓ Mini onderscheidingen
✓ Jeugdbrandweer
✓ Diverse batons
✓ Bijzondere verdienste
✓ Diversen
Naast de bekende artikelen kan het voorkomen dat er een nieuwe behoefte ontstaat. Deze behoefte zal worden uitgezet bij de opdrachtnemer.

Deze aanbesteding moet leiden tot een raamovereenkomst met één opdrachtnemer , een opdrachtnemer die zorgdraagt dat de juiste brandweeronderscheidingen, in de juiste hoeveelheid, op het juiste moment, tegen de juiste condities op het adres van NIPV geleverd worden tegen marktconforme prijzen/kosten. De looptijd van de af te sluiten overeenkomst gaat in op het moment van ondertekening van de overeenkomst. De overeenkomst wordt aangegaan voor een initiële duur van twee jaar.
De aanbestedende dienst heeft de mogelijkheid om de overeenkomst twee keer onder dezelfde voorwaarden te verlengen met een periode van maximaal één jaar. Zowel bij aanvang als aan het einde van de looptijd van de overeenkomst is in een
transitieperiode van zes maanden voorzien. Beoogd is dat in deze transitieperiode de huidige opdrachtnemer zijn voorraad (half fabricaten) geleidelijk afbouwt en de nieuwe opdrachtnemer zijn leveringen geleidelijk opbouwt. Van de huidige opdrachtnemer en de nieuwe opdrachtnemer wordt verwacht dat zij gedurende de transitieperiode waar nodig samenwerken en zorgdragen voor een onverstoorde levering aan de aanbestedende dienst.

De aanbestedende dienst organiseert een schouw. De schouw vindt plaats op 25 april 2022  aan Zilverstraat 91 te
Zoetermeer. Per inschrijver mogen bij de schouw maximaal twee personen aanwezig zijn. Indien de inschrijver aanwezig wenst te zijn bij de schouw, dan dient de ischrijver zich uiterlijk op 21 april 2022 12:00  aan te melden via Tenderned. In die aanmelding dienen de namen en functies te worden vermeld van de personen die namens de inschrijver aanwezig zullen zijn.

Voor de aanbesteding van de opdracht hanteert de aanbestedende dienst de Europese openbare procedure .De omvang van de opdracht is geraamd op €50.000,-  per jaar, exclusief btw. De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de inschrijving met de laagste prijs heeft ingediend. (In het programma van eisen zijn de minimumeisen die aan het product zijn gesteld, expliciet
aangegeven. Betere eigenschappen hebben voor de aanbestedende dienst geen meerwaarde.)

De aanbestedende dienst vergoedt per inschrijver 75% van de daadwerkelijk gemaakte kosten met een maximum van €250,- voor het leveren van de offertemodellen.

Bron: Tenderned woensdag 13 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/258644

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *