Erfgooiers College Huizen gegund aan Zenzo – Aanbestedingsnieuws

Erfgooiers College Huizen gegund aan Zenzo

Foto: erfgooiers.nl

Stichting voor Protestant Christelijk Voortgezet Onderwijs had een aanbesteding geplaatst voor een opdrachtnemer, die in staat is om op basis van ruimtelijke functionele en technische eisen het Erfgooiers College te ontwerpen, realiseren, te onderhouden en energievolumes en -kosten t.b.v. de gebouw gebonden energie te garanderen.

De aard en omvang van het werk: Het binnen de uitgangspunten en kaders realiseren van het project Erfgooiers College te Huizen, bestaande uit nieuwbouw en renovatie/ verbouw/ verduurzaming, groot ca. 6.600 m2. Het richtinggevende budget bedraagt € 9.140.000,- . Van elke inschrijver werd verwacht dat zij bij inschrijving de aanvullende opties gasloos en energieneutraal inzichtelijk maakt zowel qua investering als ook in exploitatie. Het beschikbare exploitatiebudget bedraagt € 165.290,- / jaar excl. BTW (prijspeil 2018). De opdracht is uiteindelijk gegund aan de enige inschrijver Zenzo uit Amersfoort voor een totale waarde van € 9.580.000,-.

Zenzo zegt zelf over deze opdracht:

Erfgooierscollege Huizen
Een nieuw energieneutraal schoolgebouw door en voor leerlingen

Het nieuwe Erfgooierscollege komt eraan. Zenzo gaat als ontwikkelaar aan de slag om samen met leerlingen, docenten en medewerkers een transparant, energieneutraal en toekomstbestendig schoolgebouw voor 1050 leerlingen te realiseren.

Zowel in het onderwijs als in de bouw gebeurt veel. Innovaties en veranderende regelgeving zijn van invloed op beide sectoren. Het onderwijs heeft daarbij de taak om leerlingen voor te bereiden op dit snel veranderende werkveld. Dit is een kans die meegenomen wordt bij de ontwikkeling van het nieuwe Erfgooierscollege door de ”theorie” in de praktijk te laten brengen door leerlingen. Circulariteit in de vorm van hergebruik en recycling, duurzaamheid in de vorm van gasloos en energiebesparing, automatisering door het toepassen van 3-d technieken zijn voorbeelden van thema’s die bij de nieuwbouw zichtbaar worden.

Inmiddels is het ontwikkelteam begonnen met het in kaart brengen van wensen en behoeftes van leerlingen, docenten en andere gebruikers van het nieuwe schoolgebouw. Door middel van interactieve processen krijgen de leerlingen de mogelijkheid om bepaalde onderdelen zelf vorm te geven en creatieve onderwijsprojecten op te zetten rondom het thema ”bouw”.

De verwachting is dat in augustus 2019 met de bouw wordt gestart. Lithos uit Amersfoort neemt de bouw voor haar rekening. Alle leerlingen blijven gedurende het bouwproces onderwijs krijgen op de huidige locatie. Hierbij worden bouwstromen gescheiden van leerlingenstromen om overlast te minimaliseren. Het nieuwe Erfgooierscollege kan naar verwachting in december 2020 in gebruik worden genomen

Om de opdracht aan Zenzo te gunnen is een krediet van de gemeente nodig van € 11.032.000. Al eerder heeft de gemeente 10.500.000 hiervoor beschikbaar gesteld. Daarnaast investeert de school zelf € 2.000.000 in deze nieuwbouw. Om de school volledig energieneutraal te kunnen maken is een lening van maximaal € 400.000 (tegen 3% rente en een looptijd van 25 jaar) noodzakelijk. Dit voorstel wordt op 7 februari a.s. in de gemeenteraad besproken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *