Enterprise Resource Planning NOS – Aanbestedingsnieuws

Enterprise Resource Planning NOS

De NOS is als publieke omroep verantwoordelijk voor een brede nieuwsvoorziening die betrouwbaar is en onafhankelijk. De taken van de NOS staan omschreven in de Mediawet. Aanbestedende dienst bevindt zich in een sterk veranderend en complex (politiek) werkveld. Door de economische situatie, bezuinigingen en de taakstellingen als publieke mediadienst is een verandering in de organisatie en de nadere invulling van de opdracht gedurende de looptijd van de overeenkomst niet uit te sluiten. Inschrijver dient rekening te houden met de mogelijkheid dat de samenwerking tussen de omroepen verder wordt geïntensiveerd. Tevens is het niet uitgesloten dat gedurende de looptijd van de beoogde overeenkomst verdere organisatorische veranderingen worden doorgevoerd, die van invloed kunnen zijn op de omvang en/of naamgeving van de organisatie. Deze opdracht wordt aanbesteed met inbegrip van de optie tot uitbreiding of inkrimping.

Het huidige ERP-systeem bij opdrachtgever is in 2012 geïmplementeerd. Dit ERP-systeem ondersteunt op dit moment niet alle bedrijfsprocessen bij opdrachtgever waardoor er een redelijk complex applicatielandschap is ontstaan om deze bedrijfsprocessen te kunnen ondersteunen. Meerdere applicaties zijn technisch verouderd. Doel van de aanbesteding is te komen tot een meer complete ERP-oplossing waarbij alle bedrijfsprocessen gemoderniseerd en geoptimaliseerd worden en het aantal applicaties naast het ERP-systeem wordt gereduceerd.

De opdracht betreft het leveren van een complete ERP dienstverlening (waaronder, maar niet uitsluitend, adviseren, leveren, implementeren, migreren, hosten, door ontwikkelen, onderhouden) waarbij de diverse bedrijfsprocessen gemoderniseerd en geoptimaliseerd worden. De totale opdrachtwaarde over een periode van tien jaar wordt geraamd op €2.000.000,- tot
€3.000.000,- exclusief btw. De Overeenkomst zal worden afgesloten voor de duur van drie jaar na goedkeuring implementatie
met driemaal de mogelijkheid tot een verlenging van respectievelijk twee, drie en twee jaar. Deze aanbesteding zal worden uitgevoerd als een niet-openbare procedure en zal in tweetal fasen verlopen, de selectiefase en de inschrijvingsfase. Voor de opdracht geldt dat gunning plaatsvindt aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned donderdag 13 april 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/294537

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 14 april 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *