Bestrijding iepziekte Den Helder – Aanbestedingsnieuws

Bestrijding iepziekte Den Helder

Iep. Foto: pixabay.com

De aanbestedende dienst, de gemeente Den Helder,  is van plan om met één opdrachtnemer een overeenkomst aan te gaan voor het verwijderen van bomen t.b.v. bestrijding van iepziekte waarvan geconstateerd zijn dat deze ziek zijn.  Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  1. Het verwijderen van zieke iepen;
  2. Het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Den Helder en betreft de gehele gemeente met inbegrip van percelen waarop particulier eigendom berust.

De genoemde hoeveelheden in de aanbestedingsdocumenten zijn een schatting van de nog te constateren zieke bomen. De aanbestedende dienst heeft een budget van ca. €300.000,- per jaar beschikbaar. De aanbestedende dienst is niet gebonden deze hoeveelheden af te nemen of het beschikbare budget volledig te benutten. Aan beide kunnen geen rechten ontleend worden.

De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen de opdracht aan te besteden door middel van een  Europese openbare aanbestedingsprocedure. De ingangsdatum van de af te sluiten overeenkomst is 5 juni 2023 en eindigt op 31 december 2023. Na deze datum kan de overeenkomst eenzijdig door de aanbestedende dienst driemaal met één optiejaar worden verlengd. Indien gebruik gemaakt wordt gemaakt van alle optiejaren eindigt de overeenkomst op 31 december 2026. Op deze aanbestedingsprocedure is het gunningscriterium Laagste Prijs van toepassing.

Bron: Tenderned donderdag 13 april 2023  https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/294590

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 14 april 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *