Enterprise Back-Up voor NRG – Aanbestedingsnieuws

Enterprise Back-Up voor NRG

NRG is een internationaal opererende nucleaire dienstverlener. NRG produceert isotopen, verrichten nucleair technologisch onderzoek, is consultant op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid van nucleaire installaties en is dienstverlener in stralingsbescherming.

De omvang van de aanbesteding betreft op hoofdlijnen;
1. het leveren van hard- en software voor een Enterprise Back-Up platform
2. het leveren van diensten (support, installatie en migratie)
Bovenstaande in het kader van het vervangen van de huidige in gebruik zijnde back-up oplossingen.

Bovenstaande in het kader van het vervangen van de huidige bij NRG in gebruik zijnde back-up oplossingen.

Voor wat betreft de hard- en software is het volgende in-scope van deze aanbesteding:
De leverancier levert een ‘best fit solution’ passend op de bestaande situatie bij NRG. Hieronder wordt onder meer verstaan een integrale back-up oplossing met de mogelijkheid tot afnemen van opties en diensten die passen op de bestaande situatie bij NRG. Onder het leveren van diensten wordt onder meer verstaan het opleveren van een gevalideerd design, installatie, implementatie en configuratie van de back-up oplossing, support –en onderhoud en training voor NRG IT beheer.

Aanvullend op het voorgaande:
Het maken van een ontwerp, initieel operationeel in beide datacenters locatie NRG Petten en op termijn de mogelijkheid voor remote back-up naar een geografisch gescheiden uitwijk locatie. De oplossing moet voorzien in de mogelijkheid (scale out) om in de toekomst de back-up data naar een remote locatie op te slaan in het kader van een toekomstig disaster recovery strategie en een Business Continuity Plan in het kader van een Business Continuity Management proces.De leverancier levert de omgeving turnkey op in het netwerk van NRG, inclusief documentatie (inrichtingsdocumenten, werkinstructies voor back-up, restore en disaster recovery).

Op deze openbare Europese aanbesteding en de daaruit voortvloeiende overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van rechtbank Noord-Holland te Alkmaar.  De gunning van de opdracht geschiedt op basis van de “beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

bron: Tenderned donderdag 20 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/249921

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *