Engineering team Nieuwbouw Kindercampus Heilig Hart te Dongen – Aanbestedingsnieuws

Engineering team Nieuwbouw Kindercampus Heilig Hart te Dongen

Scholenorganisatie Mondiaen heeft een opdracht uitgezet voor de nieuwbouw van een school in Dongen. De nieuwbouw van Kindercampus Heilig Hart moet gerealiseerd worden door het selecteren en contracteren van een of meer aannemers/combinaties, welke in een engineeringteam een definitief ontwerp uitwerkt tot een technisch ontwerp en daarmee tevens de gelegenheid krijgt geboden het werk te realiseren.

De (combinatie van) aannemer(s) is daarbij volledig verantwoordelijk voor zowel het bouwkundige als het installatietechnische deel van de opdracht. De (combinatie van) aannemer(s) werkt in de eerste fase het definitief ontwerp uit tot en met een technisch ontwerp. Na afronding van het technisch ontwerp met bijbehorende definitieve begroting zal al dan niet een contract voor de uitvoeringsfase worden overeengekomen. In de uitvoeringsfase zal de verdere uitwerking tot uitvoering gereed ontwerp en uiteindelijke realisatie plaatsvinden.

De ontwikkeling omvat een kindercampus met een totale omvang van onderwijs & opvang ca. 2.900
m2 BVO en een gymzaal van 710 m2 BVO.
Het werkadres is het volgende:
Kloosterpad , 5104 JT Dongen
(bouwterrein ligt tegenover Kloosterpad 2)

De selectie- en gunningsprocedure wordt volgens planning afgerond op 4 november 2024. Vanaf

© ZaZ 2016

november 2024 wordt gestart met het uitwerken van een definitief ontwerp tot technisch ontwerp.
Indien alles volgens wens en planning verloopt, kan gestart worden met de bouw vanaf medio februari
2025. De ingebruikname is gepland in de voorjaarsvakantie in februari 2026

De gunningsfase eindigt maandag 14 oktober 2024
met gunning van de opdracht aan de winnende onderneming. In paragraaf 4.3 is de planning van de aanbestedingsprocedure weergegeven. De Opdracht wordt gegund op basis van de beste prijskwaliteitverhouding als gunningscriterium, met als subgunningscriteria Prijs, Kwaliteit en Presentatie.
De weging van de su

bgunningscriteria is respectievelijk 30/60/10. Bedragen of andere commerciële vertrouwelijke gegevens worden niet gedeeld met derden ofwel andere Inschrijvers, tenzij gehouden aan wettelijk voorschrift. De Aanbestedende dienst gaat uit van een gepaste vertrouwelijke
behandeling van alle documenten, zoals ook de documenten van de Inschrijvers vertrouwelijk behandeld zullen worden.

Bron: Selectieleidraad: en https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/338977

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *