Aanpassen fysieke beveiliging Douanegebouw “Bosporusstraat 5 Maasvlakte Rotterdam” – Aanbestedingsnieuws

Aanpassen fysieke beveiliging Douanegebouw “Bosporusstraat 5 Maasvlakte Rotterdam”

Foto: Google Streetview

De opdracht in deze aanbesteding van het Rijksvastgoedbedrijf betreft een beveiliging technisch concept, uitgewerkt en geïmplementeerd (gerealiseerd) om het object toekomstig bestendig te maken.
• Daarbij moet gedacht worden aan het wijzigen en uitbreiden van de bouwkundige- en technische staat;
• De oplossingen dienen toekomstbestendig te zijn en bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het Rijk;
• Succesvol realiseren van noodzakelijke vervangingen en hiermee het voorkomen van verstoringen door uitval van apparatuur c.q. het niet kunnen voldoen aan vigerende wet- en regelgeving;
• Het uitvoeren van analyses, ontwikkelen en implementeren van cybersecurity in het integrale (beveiliging)systeem;
• Het beperken van overlast op de bedrijfsvoering van de gebruiker aangezien het complex volledig in gebruik blijft tijdens de realisatie van de maatregelen. Ook moet rekening worden gehouden met het borgen van de noodzakelijke beveiligingsniveaus tijdens alle projectfases. Het beveiligingsconcept gaat uit van beveiligingsschillen en compartimentering om indringers te voorkomen, vertragen en te detecteren. Bij het doorbreken van de verschillende schillen dient alarmdetectie een melding te doen aan de GCMK (Generieke Centrale Meldkamer). Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een video surveillance system (VSS) en een ISS. VSS-beelden worden via het Overheids-netwerk beschikbaar gesteld aan de GCMK. Ten behoeve van bewijsvoering achteraf dienen camerabeelden te worden vastgelegd op de objecten zelf. Een verlengstuk van beveiliging is toegangsverlening. De toegangspoorten, hoofdtoegang van het object dienen elektronisch zowel lokaal als op afstand bediend
te kunnen worden. Hiervoor dient video-intercom, camera en de (Rijks)pas aanwezig te zijn. Op diverse punten worden deuren en hekken automatisch ontgrendeld wanneer een geldige (Rijks)pas wordt aangeboden. Voor bezoekers bestaat de mogelijkheid zich te melden bij het object persoonlijk en middels een video-intercom.

De scope van de opdracht bestaat in hoofdlijnen uit:
• Afschermen parkeerplaats;
• Uitbreiden en wijzigingen van bouwkundige en terrein beveiligingsmaatregelen;
• Uitbreiden en vervangen van éénpersoonscontrole naar werkgebied;
• Uitbreiden en vervangen perimeterdetectie inclusief camera observatie;
• Uitbreiden en vervangen elektronische toegangsbeheersysteem;
• Uitbreiden en vervangen inbraak meldinstallatie;
• Uitbreiden camera observatiesysteem;
• Uitbreiden en vervangen intercomsysteem;
• Verbinden met een externe meldkamer.

De uiterste opleverdatum is 31 december 2025.
De geplande datum van definitieve gunning van de opdracht is 9 november 2024.
Ten behoeve van een beeld van de omvang hieronder enkele vastgoedgegevens van
het vastgoedcomplex.
Bouwwerk: 14.704 m2 BVO
Terreinoppervlakte: circa 76.718 m2

De aanbesteding verloopt volgens de nationale niet-openbare procedure. In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde ondernemingen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Het doel van deze fase
is om maximaal vijf gegadigden te selecteren. Deze gegadigden worden vervolgens uitgenodigd tot het indienen van een inschrijving (de inschrijvingsfase).

Bron: Tenderned maandag 10 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/339096

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 11 juni 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *