Streamingdiensten raadzaal Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Streamingdiensten raadzaal Den Haag

Foto: © Gemeente Den Haag

Voor wie het nog niet weet.  Den Haag is een gemeente met ca. 550.000 inwoners. Den Haag behoort hiermee tot de vier grootste Gemeenten van Nederland. Het bestuur van de Gemeente Den Haag, bestaande uit het college van Burgemeester en Wethouders, is gehuisvest in het Stadhuis aan het Spui. In het stadhuis van Den Haag bevindt zich de raadzaal. Tijdens de raads- en commissievergaderingen worden er opnames gemaakt. Geïnteresseerden kunnen de vergaderingen zowel live als achteraf bekijken. Het live volgen van de vergaderingen noemt men live streaming. Het achteraf bekijken van de vergaderingen noemt men VOD (video on demand) casting. Ten behoeve van slechthorenden worden alle vergaderingen ondersteund door ondertiteling. De VOD wordt geautomatiseerd voorzien van ondertiteling. Deze ondertiteling is wettelijk verplicht. Live
ondertiteling is nog niet gerealiseerd aangezien de kwaliteit nog onvoldoende is. Deze is ook niet wettelijk verplicht. De vergadering zijn voor publiek te volgen en terug te zien via http://www.denhaag.nl/uitzendingenraad. Aanbestedingsnieuws krijgt hier een 404 pagina. men bedoelt waarschijnlijk  https://gemeentedenhaag.connectedviews.nl/HomeCityCouncil/Den_Haag?lang=nl

De raadzaal en commissie-/perskamer in het Haagse stadhuis zijn in 2016 verbouwd en voorzien van een nieuwe AV-installatie. Deze installatie is zowel technisch als economisch nog toekomstbestendig en valt daarom buiten de scope van deze aanbesteding. Binnen de scope van deze aanbesteding vallen de live streamingdiensten, het verzorgen van de VODcasts (inclusief ondertitel service) en de levering en instandhouding van een website waarop bezoekers deze diensten kunnen raadplegen. Binnen de
scope valt ook het op deze website beschikbaar maken en houden van het archief van VODcasts (ruim 2000 vergaderingen sinds 2009).

Voor levering, beheer en onderhoud van de AV-installatie is er een overeenkomt met de firma Jacot Audiovisueel. Een element in deze overeenkomst is de verzorging van live streaming en VODcasts van de raadzaal en commissie-/perskamer inclusief hosting en website. Dit element van de overeenkomst kent een beperkte looptijd en wordt nu opnieuw in de markt gezet met deze openbare aanbesteding. de winnende inschrijver is eindverantwoordelijk voor de hiervoor genoemde diensten. Deze diensten moeten werkend en inclusief benodigde licenties binnen de gestelde periode en conform de eisen tijdig, met als
streefdatum 1 juni, echter uiterlijk op 22 augustus 2022, worden opgeleverd. Voor de implementatie is de raadzaal beschikbaar tijdens het meireces (25 april t/m 8 mei). Het contract zal ingaan vanaf het moment van implementatie. De dienstverlening zal starten na acceptatie. Tevens is de winnende inschrijver per deze datum verantwoordelijk voor het leveren van de beschreven dienstverlening, zijnde het verzorgen van de livestreams en VOD-casts (inclusief ondertitelservice). Per jaar zijn er gemiddeld 200 vergaderingen. Voor deze opdracht zoals beschreven,  is ongeveer €58.000,- per jaar geraamd. Dit komt voor de vaste periode van vier jaar neer op een bedrag van €232.000,-. Daarnaast is er nog de mogelijkheid van twee keer verlengen met één jaar. In totaal geeft dit een geraamde opdrachtwaarde van €348.000,-. De overeenkomst treedt naar verwachting in werking op 14 maart 2022. Voor deze opdracht wordt een plafondbedrag gehanteerd van €400.000,- inclusief optiejaren. De verwachting is echter dat de inschrijvingen lager zullen zijn. Indien de gemeente Den Haag overgaat tot gunning van de opdracht, vindt de gunning plaats op grond van de naar het oordeel van de gemeente Den Haag Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Het gunningscriterium dat daarvoor wordt gebruikt is de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). 

NDR: en zorg voor een goede witbalans in het ijspaleis 🙂

Bron: Tenderned woensdag 2 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/245377

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *