Enexis zoekt Incasso- en gerechtsdeurwaardersdiensten – Aanbestedingsnieuws

Enexis zoekt Incasso- en gerechtsdeurwaardersdiensten

Netbeheerder Enexis, 1 van de 6 regionale netbeheerders in Nederland, is op zoek naar een leverancier voor incassodiensten. Daartoe heeft Enexis een aanbesteding geplaatst op TenderNed. De opdrachtwaarde is geraamd op €2,5 miljoen en bedoeld voor 4 jaar met 2 keer de mogelijkheid van verlenging voor 2 jaar. De uiterlijke inschrijfdatum voor de opdracht is: 23/06/2023 om 12:00. Ook deze opdracht is gepubliceerd via Mercell.

Foto: Pexels.com

Het primaire doel van deze dienstverlening is een bijdrage leveren aan reduceren van het netverlies en het innen van vorderingen middels adequaat incassomanagement. Om deze doelstelling te bereiken zal middels een aanbesteding een leverancier worden gecontracteerd die tegen de best mogelijke voorwaarden, de laagst mogelijk kosten, zorgdraagt aan een verkorting van de totale doorlooptijd van het incassotraject, het incassopercentage verhoogt, sneller uitsluitsel geeft over niet incasseerbare vorderingen en dossier inzage geeft (real time) op basis van de kernwoorden ‘juist’, ‘tijdig’ en ‘volledig’.

Enexis zoekt voor incasso- en deurwaardersdiensten één partij of samenwerkingsverband die de komende jaren de gevraagde dienst voor Enexis wil uitvoeren.

In het kader van de gevraagde Diensten wil Enexis een Raamovereenkomst met als startdatum 1-1-2024 en als einddatum 31-1-2028. Hierna kan Enexis de Raamovereenkomst maximaal twee (2) keer twee (2) jaar verlengen. De maximale looptijd is derhalve acht (8) jaar.

De scope van de dienstverlening betreft voor de volgende afdelingen:

• Consument bedrijfsadministratie Incasso

• Consument bedrijfsadministratie Aansluitingenregister

• Grootzakelijk

• Financiën afdeling schade

Hierbij onderscheiden we de volgende nota’s:

• Schadefacturen (eenmalig)

• Verbruik zonder contract (eenmalig)

• Groot Zakelijk (Periodiek en eenmalig)

• Overige facturen (eenmalig)

• Contractloze dossiers (Bewegen tot inhuizing en Binnentredingen)

Zie ook:

https://s2c.mercell.com/today/36695 

en

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/296443/publicatie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *