Cliëntvolgsysteem personeelsbeleid voor Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Cliëntvolgsysteem personeelsbeleid voor Amsterdam

Amsterdam wil een cliëntvolgsysteem voor de werving van personeel. De waarde van de opdracht is geraamd op €700.000. Het systeeem moet verschillende doelgroepen en loopbaantrajecten ondersteunen. De aanbesteding is eerst gepubliceerd op Mercell/Negometrix . Offertes kunnen worden ingediend tot 15 jun. 2023 (do.), 17:00 en vragen kunnen worden gesteld via het Mercell platform, tot 12 mei 2023.

De bestaande applicatie, die in haar huidige vorm niet meer voldoet aan de wensen van het Carrièrecentrum, moet gedurende de Implementatie fase door de nieuwe applicatiedienstverlener in zijn geheel worden vervangen inclusief het hosten van de applicatie als SaaS-dienst. De Gemeente Amsterdam is op zoek naar een softwareleveranciers die een technologie/applicatie aan kan bieden die invulling geeft aan benodigde functionaliteiten en ambities van Carrièrecentrum. Daarnaast wordt gevraagd dat betreffende Inschrijver de realisatie en implementatie verzorgt.

Er wordt gezocht naar een geautomatiseerd cliëntvolgsysteem dat de verschillende doelgroepen en de processen van de loopbaantrajecten ondersteunt. De nieuwe applicatie dient voor 1 november 2023 met de minimaal noodzakelijke functionaliteit in gebruik te worden genomen en voor 1 februari 2024 volledig geïmplementeerd en in gebruik te zijn.

De Implementatie naar de nieuwe applicatie zal gefaseerd plaatsvinden waardoor er enerzijds een toekomstbestendige en flexibele applicatie wordt gerealiseerd en anderzijds de daarvoor benodigde migraties gefaseerd zullen worden uitgevoerd waardoor impact en risico’s optimaal kunnen worden beheerst. Hierna volgt een langere periode van beheer, doorontwikkeling en het periodiek doorvoeren van wijzigingen op basis van een SaaS-dienst.

Zie verder:

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/296477/details

alsmede:

https://s2c.mercell.com/today/29779

Uit de aanbestedingsleidraad:

In de huidige loopbaantrajecten en werkprocessen zitten veel vergelijkbare componenten rondom het verrichten van de kernwerkzaamheden. Centraal staat uiteraard dat een nieuw systeem voorziet in functionaliteiten om deze kernactiviteiten binnen alle loopbaantrajecten
te ondersteunen (denk aan; aanmelding, registratie, dossiervorming, delen gegevens, heldere overzichten, versturen berichten etc.). Onze verwachting is dat met een nieuw systeem grote efficiëntieslagen gemaakt kunnen worden ten opzichte van de huidige situatie.
De meer trajectspecifieke componenten zijn grotendeels niet uniek voor de Gemeente Amsterdam. Binnen grote organisaties met een vergelijkbare context als die van de Gemeente Amsterdam hebben medewerkers vergelijkbare rechten en is sprake van
grotendeels vergelijkbare verplichtingen voor de organisatie. Hoe in er op detailniveau uitziet in de uitvoering zal verschillen per organisatie (welke actor doet wat, op welk moment, wat wordt er wanneer gecommuniceerd, wat wordt er precies toegevoegd aan dossiers, en hoe
wordt dat gedeeld en met wie, etc.).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *