Elf voorrangsvoertuigen – RAV Midden- west- noord Brabant – Aanbestedingsnieuws

Elf voorrangsvoertuigen – RAV Midden- west- noord Brabant

Foto: © RAV Midden,west, noord Brabant

De huidige lijn Rapid Responder voertuigen (voorrangsvoertuigen) zijn variërend van acht tot elf 11 jaar oud. Diverse van deze
voertuigen hebben meer dan 150.000 kilometer gereden. Daarnaast is de actuele behoefte om slachtoffers/patiënten in een droge, buiten zicht van omstanders en in een warm voertuig te kunnen onderzoeken en behandelen. Dit impliceert, zoals dit in onderdeel eisen en wensen is gedefinieerd, dat een groter volume voertuig het uitgangspunt is bij deze uitvraag.

De opdrachtgever maakt nu gebruik van voorrangsvoertuigen van het type VW Touran Rapid Responder met diverse
uitgeschreven en gespecificeerde op- en inbouw. Opdrachtgever wil overgaan tot de aanschaf van elf  Rapid Responder voertuigen. Daartoe wenst opdrachtgever een overeenkomst te sluiten met één leverancier die zowel het voertuig als de op- en
ombouw kan leveren overeenkomstig de eisen zoals in onderhavige aanbestedingsstukken beschreven. De Rapid Responder voertuigen dienen allen van hetzelfde merk, motor vermogen en configuratie te zijn, zodat er met zo min mogelijk partijen een overeenkomst hoeft te worden gesloten voor het onderhoud en reparaties. De (op)levering (inclusief aflevering bij en goedkeuring door opdrachtgever) van alle elf Rapid Responder voertuigen dient gelijktijdig plaats te vinden uiterlijk in de maand oktober 2023, met een eventuele uitloop naar uiterlijk de maand november 2023 in overleg met opdrachtgever.

Er wordt een eenmalige koopovereenkomst aangegaan tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voor de levering van de elf voorrangsvoertuigen – Rapid Responder voertuigen. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege automatisch na het gebruiksklaar opleveren en levering van de voertuigen aan opdrachtgever en de goedkeuring van opdrachtgever, zonder dat
opzegging is vereist. Met de nummer twee van de aanbesteding wordt een wachtkamerovereenkomst gesloten. In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst (waaronder d.m.v. opzegging of ontbinding), behoudt opdrachtgever zich
het recht voor gedurende de periode tot en met 31 december 2023 gebruik te maken van de wachtkamerovereenkomst. Opdrachtgever heeft de keuze gemaakt voor de Europees openbare procedure. De (geldige) inschrijvingen worden beoordeeld op basis van het gunningcriterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving, waarbinnen is gekozen voor de variant ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’.

Bron: Tenderned donderdag 5 januari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/284459

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *