Elektronische leer omgeving (SAAS) – Da Vinci college – Aanbestedingsnieuws

Elektronische leer omgeving (SAAS) – Da Vinci college

Foto: © Da Vinci College

Het Da Vinci college is een onderwijsinstelling met 8.600 studenten en 700 FTE aan medewerkers (jaarverslag 2018). Het is een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) in de regio Dordrecht-Gorinchem. Het Da Vinci College biedt diverse mbo-opleidingen aan in uiteenlopende branches en verzorgt bedrijfsopleidingen en trainingen voor volwassenen. Of studenten gebruikmaken van een elektronische leer omgeving (ELO) is in hoge mate afhankelijk van het type opleiding. Van de huidige docenten maakt 60 à 70% gebruik van de ELO.

De omvang van de opdracht kan als volgt worden omschreven:
▪ er wordt uitgegaan van een (maximale) gebruikersperiode van tien jaar;
▪ er wordt uitgegaan van minimale ontwikkelingskosten daar Da Vinci wenst gebruik te maken van een standaard ELO met zo min mogelijk maatwerk;
▪ alle migratiekosten zijn bij de opdrachtwaarde inbegrepen;
▪ het gaat om circa 8.600 studenten en ruim 900 medewerkers.
▪  jaarlijkse licentiekosten.

De volgende doelstellingen worden beoogd met deze aanbesteding, het:
▪ leveren van een elektronische leeromgeving (SAAS);
▪ koppelen van deze leeromgeving aan relevante andere applicaties;
▪ migreren van content uit de huidige ELO; en
▪ opleiden van gebruikers.

De af te sluiten overeenkomst zal worden afgesloten met één partij voor het leveren van de gevraagde dienstverlening voor een initiële periode van vier jaar met de mogelijkheid deze zesmaal met één jaar te verlengen. De initiële periode start vanaf het moment van acceptatie van de betreffende oplossing. De overeenkomst gaat naar verwachting in per 20 april 2022, op dat moment zal de winnende inschrijver voorbereidende werkzaamheden kunnen verrichten. Vanaf april 2022 is het mogelijk dat Da Vinci capaciteit van haar zijde beschikbaar heeft voor dit project waarbij de implementatie per 19 augustus 2022 gereed dient te zijn. Vanaf dat moment start de beheer- en onderhoudsfase van de overeenkomst.

Het Da Vinci College volgt in deze aanbesteding de openbare procedure. De opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 13 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/249189

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *