Redgereedschap Veiligheidsregio Brabant-Noord – Aanbestedingsnieuws

Redgereedschap Veiligheidsregio Brabant-Noord

Foto: pixabay.com

Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN)  is op zoek naar een opdrachtnemer die accu aangedreven redgereedschap kan
leveren voor tankautospuiten (TS) inclusief bijbehorende trainingen voor gebruikers en onderhoudspersoneel en inclusief levering van alle benodigde onderhoudsonderdelen gedurende zestien jaar. VRBN wenst het redgereedschap voor technische hulpverleningsvoertuigen (HV) ook af te nemen bij diezelfde opdrachtnemer, omdat het voor VRBN veel voordelen biedt voor gebruikers (dezelfde bediening voor TS en HV, opleiding, praktijk) en onderhoudswerkzaamheden (eenduidigheid, trainingen medewerkers en uitvoering) van het redgereedschap. Echter, VRBN kan op dit moment nog niet specifiek aangeven wat voor redgereedschap (accu/hydraulisch/specificaties) voor technische hulpverleningsvoertuigen wenselijk is. Daarom kiest VRBN ervoor om het HV-redgereedschap met toebehoren (training, onderhoudsonderdelen, etc.) optioneel te kunnen afnemen bij opdrachtnemer en hierover in overleg te treden met opdrachtnemer na gunning. Als VRBN besluit om het HV redgereedschap af te nemen bij opdrachtnemer, dan komt dit te vallen onder de overeenkomst en voorwaarden van deze aanbesteding. VRBN behoudt de vrijheid om geen gebruik te maken van deze optie.

VRBN gaat zelf de inbouw van nieuw accu redgereedschap uitvoeren. Opdrachtnemer dient de inbouweisen/benodigdheden te specificeren (na gunning) en geeft desgevraagd advies. VRBN wenst binnen afzienbare tijd het nieuwe redgereedschap in de gehele regio in gebruik te hebben. In overleg met VRBN zal de implementatie/uitrol van nieuw accu redgereedschap
plaatsvinden. Opdrachtnemer kan een instructie verzorgen voor kerninstructeurs, zodat zij de posten kunnen voorzien van uitleg/training (train-de-trainer). Op dit moment wordt het onderhoud op verschillende wijzen uitgevoerd (eigen beheer of
uitbesteed). VRBN wenst dat al het nieuw redgereedschap volledig in eigen beheer onderhouden gaat worden. Alle benodigdheden (zoals opleiding voor onderhoudsmedewerkers en leveren van alle onderhoudsonderdelen) moet opdrachtnemer kunnen leveren. VRBN voert jaarlijks een bumper tot bumper keuring uit, waarin het gehele voertuig inclusief bepakking wordt onderhouden en gekeurd. Tijdens deze keuring wenst VRBN ook het nieuwe redgereedschap zelf te onderhouden/keuren.

De huidige in gebruik zijnde redgereedschappen van TS worden ingeruild bij Opdrachtnemer, mits hiervoor een acceptabele inruilprijs wordt aangeboden. VRBN behoudt zich nadrukkelijk het recht voor de materialen zelf te verkopen. Opdrachtnemer wordt gevraagd om een inruilprijs aan te geven op het prijzenblad. Inruil vindt pas na succesvolle ingebruikname van nieuw redgereedschap plaats, na overleg met VRBN.

De omvang van de Opdracht is:
◼ Leveren van 65 sets redgereedschap TS. Onder een set wordt verstaan: Spreider met accu, Schaar met accu, Ram met accu, Reserve accu, Ramsteun crossram, Oplaadvoorziening voor TS.
◼ Opleiden van 10 onderhoudsmedewerkers.
◼ Train-de-trainer instructie voor 10 kerninstructeurs.
◼ Leveren van onderhoudsonderdelen.
Zoals aangegeven in de scope is de afname van HV-redgereedschap optioneel. Om toch
een beeld/indicatie te geven hiervan, staat hieronder de ‘optionele’ omvang:
◼ Leveren van 6 sets redgereedschap HV.
◼ Opleiden van 10 onderhoudsmedewerkers (dezelfde als voor TS gereedschap).
◼ Train-de-trainer instructie voor 10 kerninstructeurs.
◼ Leveren van onderhoudsonderdelen.
De genoemde aantallen zijn indicaties / schattingen waarvan inschrijver geen rechten kan ontlenen.

De looptijd van de overeenkomst gaat in op het moment van ondertekening van de overeenkomst. De overeenkomst wordt aangegaan voor een initiële duur van twee jaar. VRBN heeft de mogelijkheid om de overeenkomst zeven keer onder dezelfde voorwaarden te verlengen met een periode van steeds twee jaar. Verlengingen vinden stilzwijgend plaats.

Bron: Tenderned donderdag 18 januari 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/323025

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 19 januari 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *