Eindhoven gaat stadhuisplein vergroenen – Aanbestedingsnieuws

Eindhoven gaat stadhuisplein vergroenen

Goed nieuws voor aannemers met groene vingers. Eindhoven wil zijn nogal grijze stadhuisplein vergroenen en verlevendigen. Het is nog maar een beleidsdoel, de aanbesteding moet nog komen. Maar daardoor heb je meer inspraak in het eindresultaat. Nou, hoe je ‘t ook ontwerpt, minder groen en levendig dan hoe het nu is kan dan ook echt niet. Hoogstens zou je de grote rode pijl die de ingang van het stadhuis moet aanwijzen, nog grijzer kunnen verven. Aanbestedingsnieuws heeft hier een fotootje op geplakt maar we raden toch even aan voor de geïnteresseerde vergroener om ook even op google maps te kijken, dat je de 550 tinten grijs in volle glorie tot je kan nemen.

De ambitie hiertoe is vorige week vastgelegd in het Integraal Gebiedskader Stadhuisplein, dat is opgesteld met bijdragen van ruim 5000 Eindhovenaren. Het gebiedskader formuleert ook de uitgangspunten voor de toetsing van toekomstige bouwplannen. Het kader staat in september ter besluitvorming op de agenda van de gemeenteraad.

Toch wel interessant om ook even een werkelijk redactioneel blikje te werpen op dit kader. Kennelijk wil 50% van de 5000 Eindhovenaren dat het plein een plek biedt voor groen en water. We kunnen al zo bedenken welke niet zo heel autistische helft van de bevolking dat moet zijn. De 5000 respondenten zijn kennelijk nogal wat wanhopig als het om groen gaat. Ook uitgesplitst naar bewoners en niet-bewoners blijkt dat de score op 50% ligt. Wil je dan weinig groen, gemiddeld groen, of veel groen, vraagt Eindhoven. Maar liefst 40,40% van de respondenten wil veel groen en nog eens 36,36% van de respondenten wil gemiddeld groen. (zelfs de weinig groen plaatjes bevatten meer groen dan het huidige stadhuisplein).

Opvallend is ook dat de veelgroeners ook precies weten waartoe al dat groen moet dienen. De belangrijkste motivatie voor het toevoegen van veel groen is dat dit verkoeling biedt in de zomer en helpt bij het opvangen van regenwater (62%). `Blijkens het persbericht is het uitgangspunt dat er behoorlijk hoge hoogbouw moet komen, van maximaal 105 meter en de respondenten vinden dat ook een belangrijke reden voor groen. We willen daarom nog maar eens in herinnering roepen dat Eindhoven ligt bij 2 actieve breuklijnen, waarvan 1 ook door de stad loopt: de Feldbissbreuklijn.Bewoners vinden het ook maar niks, blijkens de uit het hart gegrepen citaten uit het onderzoek. En waar het hart van vol is, loopt de mond van over.

“Waarom moeten er zoveel hoge gebouwen bijkomen. Megalomaan al die hoge gebouwen in en om het centrum. Waarom? Eindhoven hoeft geen Manhattan aan de Dommel te worden.”
en
“Het plein is op dit moment geen plaats die uitnodigt om naar toe te gaan.”
Toegegeven, er zijn ook respondenten die het een gezellige ontmoetingsplaats vinden. Dat blijkt te gaan om kleurenblinde skaters en volslagen mafketels die genegeerd dienen te worden en denken dat Eindhoven een stad is in plaats van een aan elkaar geplakte verzameling boerendorpjes op een zandvlakte die zich niet leent voor hoogbouw.
“Maak er een bruisende stad van en geen natuurgebied. Mooie hoge gebouwen en wellicht meer water. Groen mag maar niet overdrijven. Het is een STAD. Die kerk omhoog is een top idee en past in het imago.”
 en
“Wat ik fijn vind aan het stadhuisplein zoals het nu is, is de veelzijdigheid van gebruik doordat het plein niet te bepalend is ingericht. Ik fiets er bijna dagelijks langs (…) het is op het plein altijd levendig doordat er bijvoorbeeld skaters zijn.”
Ook de wethouder heeft er zo groene gevoelens bij:

“Ons Stadhuisplein is nu een saaie en grijze plek. Maar daar komt verandering in. We willen er een prachtig gebied van maken waar het borrelt en bruist, met veel groen. Waar je naartoe gaat om te relaxen, elkaar te ontmoeten en waar natuurlijk ruimte blijft voor urban sporters”,
Wethouder Yasin Torunoglu (Wonen Ruimtelijke Ontwikkeling). “

Kortom iedereen wil het groen. En ook nog met een aanbesteding. Dat belooft nog wat. Aanbestedingsnieuws wil nog wel even in herinnering roepen hoe moeilijk de combinatie is.

Bomen, plantvakken, gevelgroen en open water zorgen ervoor dat het Stadhuisplein en omgeving een prettige plek is om te zijn. (Maatschappelijke) voorzieningen op de begane grond van de nieuwe gebouwen zorgen voor levendigheid. Voor de inrichting van de openbare ruimte maakt de gemeente een masterplan. Dat gaat uit van een groene basisinrichting aan met name de randen van het plein. Het plein blijft de plek voor evenementen en manifestaties. Daarna volgen de inrichtingsplannen. Onderzocht wordt of de ingang van de parkeergarage verplaatst kan worden naar de Wal. Het verplaatsen draagt bij aan minder autoverkeer op het plein.

Voor de bouwhoogte wordt het uitgangspunt maximaal 105 meter, net zoals aan de rest van de binnenring. Hoger dan 105 meter is alleen bespreekbaar als er een belangrijke extra kwaliteit wordt toegevoegd. Denk aan bijzondere architectuur of het toevoegen van extra veel betaalbare woningen. Mede op basis van de diversiteit van meningen is dit passend op het Stadhuisplein. Wel moeten de torens van de Catharinakerk ook in de toekomst zichtbaar blijven vanaf het Stadhuisplein. Verder is altijd een goede afstemming nodig met de bestaande bebouwing.

Foto: BBP

Het afgelopen jaar is de stad breed betrokken bij de toekomstige invulling van het Stadhuisplein. Met behulp van een enquête, klankbordgroepen (met belangenorganisaties, omwonenden en ontwikkelaars) en gesprekken met jongeren zijn uiteenlopende meningen, argumenten en onderliggende belangen opgehaald. Ook is gekeken naar de adviezen van experts, onder meer met een historische ruimtelijke analyse. Al deze informatie was een belangrijke basis voor het Integraal Gebiedskader.

Het Integraal Gebiedskader Stadhuisplein is, met achtergrondinformatie, gepubliceerd op eindhoven.nl/stadhuisplein.

Bron: Eindhoven, 22 juli 2021

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *