Sancta Maria school Kerkrade wordt gerenoveerd – Aanbestedingsnieuws

Sancta Maria school Kerkrade wordt gerenoveerd

Kerkrade heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de renovatie van een schoolgebouw genaamd Sancta Maria. Revitalisering voormalig onderwijsgebouw Sancta Maria in Kerkrade. Om het gebouw geschikt te maken voor gebruik zal renovatie moeten plaatsvinden. Hierbij zal tevens gekeken worden naar een zo hoog mogelijke duurzame kwaliteit van het gebouw.
Op https://www.beleefkerkrade.nl/verbouwing-flexiforum-2-van-start/ zijn foto’s te zien van de renovatie en hoe de opdracht is gegund aan Janssen aanneming. Onder meer een kunstwerk is van de muur gehaald. Er zitten inmiddels 44 bedrijven in. Het gaat om een gebouw van 2000m2 vloeroppervlak.

Groene kerk
© ZaZ 2016

De opdracht zal per perceel gegund worden aan de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft ingediend. De gemeente Kerkrade stelt de economisch meest voordelige inschrijving vast op basis van de laagste prijs. Motivatie laagste prijs De gewenste kwaliteit wordt bereikt door het stellen van (minimum) eisen. Door deze onderwerpen als eisen in dit bestek op te nemen zijn hierop geen differentiaties en kwaliteitsverschillen te verwachten. Althans niet zodanige kwaliteitsverschillen dat de gemeente Kerkrade die onderscheidend acht en bereid is daar meer voor te betalen Verder heeft de gemeente Kerkrade geoordeeld dat de uitvoerende werkzaamheden repeterend van aard en zonder een hoge moeilijkheidsgraad zijn en dat door het van toepassing verklaren van standaarden, normeringen en normvoorschriften er in kwalitatieve zin geen grote verschillen te verwachten zijn. Gelet op het bovenstaande kont de gemeente Kerkrade tot de conclusie dat de werkzaamheden als een standaardproduct moet worden gezien waarvoor het gunningscriterium “laagste prijs” passend is.

De opdracht is verdeeld in 7 percelen:
Perceel 1: Dakwerken en buitengevel isolatiesysteem (buitenschil)
Perceel 2: Kozijnen, ramen en deuren
Perceel 3: Elektrotechnische werken
Perceel 4: Werktuigbouwkundige werken
Perceel 5: Liftinstallatie
Perceel 6: Binnen afwerking
Perceel 7: PV panelen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *