EA Aanleg riolering glastuinbouw Bommelerwaard – Aanbestedingsnieuws

EA Aanleg riolering glastuinbouw Bommelerwaard

Foto: PHTB.nl

De gemeente Zaltbommel heeft een aanbesteding geplaatst voor de realisatie van een duurzaam werkend mechanisch rioolsysteem, bestaande uit circa 30 km persleiding, 48 stuks particuliere pompputten en 3 stuks clustergemalen.

De opdrachtgever heeft hiertoe een systeem ontworpen maar heeft op de volgende vlakken nog ondersteuning nodig door opdrachtnemer:

  • Definitieve keuze voor de wijze van aanleg, ontwerp en engineering van de toe te passen no-dig technieken;
  • Beperken van de kosten door optimalisaties in het systeem;
  • Beheersen van raakvlakken tussen de gemaakte keuze in wijze van aanleg en werking van het systeem.

Het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) is een samenwerkingsverband van de provincie Gelderland, de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel en het waterschap Rivierenland. Dit projectbureau heeft op haar website gemeld dat de gemeenteraad van Zaltbommel op 20 april 2019 heeft ingestemd met de kredietverlening voor de aanleg van de collectieve tuinbouwriolering Bommelerwaard. Dit systeem maakt het mogelijk dat het afvalwater van de glastuinbouwbedrijven collectief wordt verzameld én gezuiverd. Na zuivering is het afvalwater vrij van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten. Hiermee voldoen de ruim 92 ondernemers aan de zuiveringsplicht, die op 1 januari 2018 in werking is getreden. Bovendien draagt dit systeem bij aan het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater in de Bommelerwaard.

De gemeente Zaltbommel heeft nu het voortouw genomen om de aanleg en voorfinanciering van de tuinbouwriolering te faciliteren. Provincie Gelderland dekt grotendeels het risico. Waterschap Rivierenland neemt de zuivering voor haar rekening. De aangesloten glastuinbouwondernemers betalen de totale kosten via een aansluittarief en jaarlijkse heffing binnen twaalf jaar terug.

Bron: PHTB.nl en Tenderned 3 mei 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/164781

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *