Ministerie van BiZa zoekt modellen voor verkenning woningcorporaties – Aanbestedingsnieuws

Ministerie van BiZa zoekt modellen voor verkenning woningcorporaties

Foto: www.pixabay.com

Doel van de aanbesteding van het ministerie van binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is inzicht verkrijgen in de financiële mogelijkheden van corporaties en de financiële effecten voor corporaties van overheidsmaatregelen of economische ontwikkelingen is van belang voor het overheidsbeleid rond woningcorporaties en de woningmarkt, bijvoorbeeld om de haalbaarheid van nieuwe beleidsdoelen te bepalen. Op dit moment beschikt de directie Woningmarkt niet over een model om de gewenste financiële verkenningen van corporaties te maken, hoewel met het model van de indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties (IBW) een eerste stap is gezet.

Aard en doel van de Opdracht/het onderwerp van de Raamovereenkomst

Er zijn waarschijnlijk momenteel geen modellen in de markt die kunnen voldoen aan de wensen die we hiervoor hebben. Om de vragen die we nu en in de toekomst hebben, willen we beschikken over twee modellen:

  • • een model op corporatieniveau voor financiële verkenningen op de korte termijn;
  • • een model op sectorniveau voor financiële verkenningen op de langere termijn;

Aard en omvang van de werken, leveringen of diensten € 300.000,-. (Zie ook het beschrijvend document paragraaf 1.2 op blz. 6.)

Bron: Tenderned 5 mei 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/164787

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *