E-learning modules aanbesteden sociaal domein voor aanbieders – Aanbestedingsnieuws

E-learning modules aanbesteden sociaal domein voor aanbieders

Het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein biedt vier gratis e-learning modules voor aanbieders aan. Ideaal wanneer u bij een aanbieder werkt en uw kennis over de aanbestedingsprocedure voor de inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning wilt opfrissen of verdiepen wanneer het u uitkomt.

De online lesmodules zijn gemakkelijk te volgen en bieden o.a. filmpjes en voorbeelddocumenten van aanbestedingen. Door het volgen van deze online lesmodules bent u in staat om uzelf zo voor te bereiden, dat u de uitvraag van een gemeente / regio
beter begrijpt én kunt beantwoorden.

Daarnaast kunt u kwalitatief correcter en procedureel kloppende aanbiedingen doen. De e-learning modules zijn gratis toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de aanbestedingsprocedures in het sociaal domein. Bijvoorbeeld: beleidsmedewerkers, accountmanagers, zorgmanagers, directeuren van aanbieders en zelfstandige zorgaanbieders. De online lesmodules zijn ook te volgen door medewerkers van gemeenten die zich bezighouden met het aanbesteden van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Echter, er zijn eveneens e-learning modules beschikbaar specifiek gericht op gemeenten.

Door middel van presentaties en documenten worden vier thema’s uitgelegd. Door het gebruik van alledaagse voorbeelden van aanbestedingsprocedures wordt de behandelde theorie herkenbaar toegelicht. Ook vindt u praktijkverhalen en voorbeelddocumenten van gemeenten en aanbieders. Mocht u overigens geïnteresseerd zijn in één thema, dan is het mogelijk om enkel dit onderdeel te volgen.

De thema’s zijn:
Module 1: Hoe werkt een gemeente bij het inkopen van zorg?

©Algemene Zaken, 2018

Module 2: Inschrijven op aanbestedingen.
Module 3: Onderscheidend vermogen in aanbestedingen.
Module 4: Uniform Europees Aanbestedingsdocument lezen en invullen.

Meer informatie
De e-learning modules voor aanbieders worden gratis aangeboden. Meer informatie vindt u op
https://www.inkoopsociaaldomein.nl 
Om het inkoopproces te verbeteren ten behoeve van de cliënt, werken gemeenten, (zorg)aanbieders en het Rijk samen in het ondersteuningsprogramma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein. Het gaat daarbij niet alleen over hoe de inkoop technisch vorm moet krijgen (kennis en informatie beschikbaar maken), maar juist ook over hoe partnerschap tussen
gemeenten en aanbieders kan ontstaan (betere samenwerking). Daarnaast bekijkt het programma hoe ruimte ontstaat voor beleidsvrijheid zonder onnodige administratieve lasten (meer standaardisatie) en hoe inkoop bijdraagt aan de transformatie (door dit onderdeel te laten zijn van een continu leer- en verbeterproces).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *