e-Depotvoorziening Streekarchief Midden-Holland – Aanbestedingsnieuws

e-Depotvoorziening Streekarchief Midden-Holland

Foto: © pexels.com

Het Streekarchief Midden-Holland (SAMH) is in 2005 ontstaan en is een Gemeenschappelijke Regeling. Sindsdien werkt het streekarchief binnen deze GR voor vijf gemeenten (Gouda, Waddinxveen, Krimpenerwaard, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas). Daarnaast werkt het streekarchief voor de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). Naast het beheer van de overheidsarchieven maken veel particuliere archieven ook onderdeel uit van de collectie.

De opdracht betreft het opleveren van een ICT-oplossing/dienst voor een e-depotvoorziening voor de opdrachtgever (SAMH) vanaf 1 mei 2023. Opdrachtgever wil binnen deze opdracht diensten voor een e-depotvoorziening aanschaffen, implementeren, gebruiken en beheren ten behoeve van het duurzaam opnemen, preserveren, opslaan (storage) en online beschikbaar stellen van digitaal en gedigitaliseerd archief, als onderdeel van de digitale infrastructuur voor het waarborgen van duurzaam toegankelijke (overheids-)informatie.

Hierbij wil opdrachtgever zelf het functioneel beheer (onder beheertaken worden verstaan, niet limitatief: ingests, exports, autorisaties, mutaties gegevens en gebruikers, metadataschema’s) uit kunnen voeren, maar het technisch beheer bij de opdrachtnemer beleggen. Overheidsinstellingen en particuliere organisaties moeten hun eigen digitaal archief in het e-depot kunnen raadplegen. Openbare digitale archieven moeten door publiek via een webportaal geraadpleegd kunnen worden. Voor beperkt openbare digitale archieven geldt dat deze aan een bezoeker tijdelijk ter inzage gegeven moeten kunnen worden in de studiezaal. Op termijn worden de archieven ook beschikbaar gesteld via Linked Open Data.

De Opdracht omvat naast het leveren van de e-depotvoorziening ook een aantal diensten. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen eenmalige diensten: de installatie (het werkend en gedocumenteerd opleveren van de e-depotvoorziening) en training (het betreft het opleiden van vier medewerkers (waaronder twee beoogd functioneel applicatiebeheerders) en jaarlijkse diensten voor het gebruik en het leveren van support op de geleverde e-depotvoorziening.

Naar verwachting betreft de opslag 4 TB in de initiële looptijd. De door u geoffreerde prijzen voor opslag dienen te zijn gebaseerd op een afname in het eerste jaar van 1 TB, in het tweede jaar van 2 TB, in het derde jaar van 3 TB en in het vierde jaar van 4 TB. Alle eventueel genoemde aantallen of getallen in dit aanbestedingsdocument of bijlagen dienen ter indicatie. Aan deze aantallen of getallen kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van de opdracht is nader beschreven in het Programma van Eisen

De aanbestedende dienst heeft gekozen voor een Europese openbare aanbestedingsprocedure. De aanbestedende dienst wenst een overeenkomst te sluiten met één inschrijver. De overeenkomst heeft een initiële looptijd van vier jaar, met de mogelijkheid voor de opdrachtgever om de overeenkomst telkens met één jaar te verlengen. De beoordeling van de inschrijving vindt plaats met het gunningscriterium EMVI op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 12 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/284984

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *