Duurzame pendeldienst AKN – Aanbestedingsnieuws

Duurzame pendeldienst AKN

©ZaZ 2019

Stichting AKN is gevestigd in het M-Mediagebouw aan de ’s-Gravelandseweg 80 te Hilversum. M-Mediagebouw is een initiatief van Stichting AKN (AVRO, KRO & NCRV). AKN, die sinds 2000 in het karakteristieke gebouw is gevestigd, wil mediamakers met verschillende achtergronden samenbrengen in een vernieuwende omgeving, om zo nieuwe verbindingen en vormen van media te stimuleren. Het M-Mediagebouw dient als verbindingsplaats en de huurders zijn dan ook verschillende media-gerelateerde organisaties. AKN is verantwoordelijk voor de exploitatie van de huisvesting inclusief alle bijkomende faciliteiten in het gebouw. Dagelijks verwelkomt men in het gebouw medewerkers en relaties van de hurende organisaties, maar ook bezoekers en gasten van producties bezoeken het gebouw. Een aanzienlijk deel van genoemde medewerkers maakt gebruik
van het openbaar vervoer van en naar het treinstation Hilversum. De verbinding van het M-Mediagebouw met het
station is echter niet optimaal en de afstand is met circa anderhalve kilometer te ver om te lopen. Om de medewerkers en bezoekers van het treinstation naar het M-Mediagebouw en terug te vervoeren biedt AKN daarom een pendeldienst aan. Deze dienst wordt momenteel uitgevoerd door Connexxion. Deze pendeldienst is alleen beschikbaar voor medewerkers en bezoekers van de hurende organisaties van het M-Mediagebouw.
Gezien de duurzaamheidambities van AKN wenst zij ook een duurzame pendeldienst aan te besteden, waarbij het vervoer geschiedt met personenbussen die rijden op elektriciteit of waterstof.

De Opdracht bestaat uit het uitvoeren van duurzaam niet-openbaar personenvervoer over de openbare weg volgens een vaste dienstregeling tijdens de ochtend- en middagspits op maandag tot en met vrijdag tussen het M-Mediagebouw in Hilversum en station Hilversum. Het gaat hier om het vervoeren van circa 1.000 personen (enkele rit) per week. Het vervoer dient te geschieden met drie personenbussen die rijden op elektriciteit of op waterstof die continu heen en weer pendelen tussen station Hilversum en het M-Mediagebouw. Ook aanvullend niet-openbaar personenvervoer tussen het M-Mediagebouw en station Hilversum bij speciale events behoort tot de scope van de opdracht. De duurzame pendeldienst dient met uitzondering van vier weken het gehele jaar door te rijden. Per dag zijn er maximaal zes tijdsvakken van maximaal 2,5 uur tijdens de ochtend- of middagspits waarin er een personenbus heen en weer pendelt. Deze tijdsvakken overlappen elkaar. Tijdens de ochtendspits en ook tijdens middagspits zijn er maximaal drie tijdsvakken en rijden er dus maximaal 3 personenbussen. De daadwerkelijke
dienstregeling is opgenomen in het Programma van Eisen. Afhankelijk van de periode in het jaar, bijvoorbeeld tijdens vakanties en rond de feestdagen, kan afgeweken worden van de volledige dienstregeling. Ook buiten de tijden van de reguliere dienstregeling kan de inzet van de pendeldienst gewenst zijn, zoals bij speciale events in de avond of in het weekend.

AKN  heeft het voornemen om één overeenkomst af te sluiten. De overeenkomst heeft een initiële looptijd van vijf jaar. De verwachte ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2023 en eindigt van rechtswege op 31 december 2027, zonder verlenging. AKN heeft de mogelijkheid om de overeenkomst onder dezelfde condities éénmaal te verlengen met vijf jaar.

AKN  volgt een openbare aanbestedingsprocedure conform de Aanbestedingswet 2012. Als criterium voor gunning wordt gehanteerd: de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zondag 9 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/248917

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *