“Duurzame mobiliteit geen ambitie van grote steden” – Aanbestedingsnieuws

“Duurzame mobiliteit geen ambitie van grote steden”

Grote steden in Nederland tonen te weinig ambitie op het gebied van duurzame mobiliteit. Dat stelt de Stichting Natuur & Milieu. Natuur & Milieu analyseerde de nieuwe collegeakkoorden van de 32 meest dichtbevolkte gemeenten. Bijna de helft van de gemeenten scoort een onvoldoende of matig. De Stichting heeft alleen beleidsambities onderzocht, niet of doelstellingen al gehaald zijn of dat de ambities ook werkelijkheid worden.

De onderzochte ambities zijn van belang bij duurzaam inkopen. Met name voornemens voor maatregelen voor elektrisch rijden, zoals laadpalen, blijven in de ogen van de natuurorganisatie flink achter. In minder dan de helft van de onderzochte collegeakkoorden zijn daar plannen voor. In een derde van de akkoorden wordt zelfs met geen woord gerept over elektrisch rijden.

‘Een kwalijke zaak. Steden hebben de sleutel in handen richting schonere lucht en een lagere CO2-uitstoot. Vooral zij kunnen maatregelen nemen die noodzakelijk zijn om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te behalen,’

aldus Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu.

Minderheid scoort goed
Slechts 4 van de 32 onderzochte gemeenten scoren een ‘goed’. Zij hebben aandacht voor een brede range van maatregelen om mobiliteit in de stad te verduurzamen. Gemeenten met veel concrete ambities zijn Utrecht, Den Haag, Leiden en Zaanstad. Zij nemen maatregelen zoals het plaatsen van meer laadpalen, het stimuleren van OV en fietsenstalling. Veel andere gemeenten hebben minder concrete plannen. Een groene stad als Nijmegen loopt niet voorop met maatregelen voor elektrisch rijden en Venlo houdt het beperkt tot drie zinnen.

De stichting vindt het verder opvallend dat parkeerbeleid maar zelden wordt ingezet om de stad te verduurzamen. Demmers:

‘Een gemiste kans. Met een goed doordacht parkeerbeleid, kun je het autoverkeer in binnensteden flink verminderen en stimuleer je zaken als autodelen, het gebruik van OV en de fiets.’

Natuur & Milieu roept steden op goed te kijken naar de parkeerplannen van bijvoorbeeld Leiden en Den Haag, die onder andere bij nieuwbouw minder vergunningen afgeven, of van Amsterdam en Utrecht, koplopers op het gebied van autodelen.

©St Natuur & Milieu

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *