Standaardovereenkomst VNG verwerken persoonsgegevens. – Aanbestedingsnieuws

Standaardovereenkomst VNG verwerken persoonsgegevens.

Om afspraken over het verwerken van persoonsgegevens tussen gemeenten en leveranciers te faciliteren heeft de VNG een standaard opgesteld. Dat is de Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten. De nieuwe standaard (versie 1.0) is gereed en gepubliceerd.

De Taskforce Samen Organiseren zal deze standaard in september aanbieden aan het College van Dienstverlening van de VNG, waarna het als standaard wordt vastgesteld. Ondertussen kan de overeenkomst alvast gebruikt worden. De VNG is benieuwd naar de ervaringen van zowel gemeenten als leveranciers. Die kunnen worden gemaild naar: privacy@vng.nl.

De standaard wordt gebruikt (aanvullend op een hoofdovereenkomst) om nadere afspraken te maken over de omgang met persoonsgegevens, uiteraard volgens de wettelijke verplichtingen. Gemeenten en leveranciers zijn volgens de VNG “in principe verplicht” gebruik te maken van de standaard. Als partijen dat niet doen, of wijzigingen aanbrengen, moeten zij gemotiveerd vastleggen waarom zij de standaard niet gebruiken, dan wel daarvan afwijken.

©VNG 2018

De Standaard Verwerkersovereenkomst zoals gepubliceerd op de site van de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) is met de link hieronder te downloaden.

Bron: VNG, 3 augustus 2018

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *