Duurzaam onderhoud asfalt- en betonverhardingen 2021-2024 Hoorn – Aanbestedingsnieuws

Duurzaam onderhoud asfalt- en betonverhardingen 2021-2024 Hoorn

Foto: Pexels.com

De wegverharding in Hoorn dient doorlopend onderhouden te worden. Dit is nodig voor het verlengen van de levensduur van de weg en veiligheid van de weggebruikers. De gemeente heeft circa 1.050.000 m2 asfaltverharding en ca. 33.000 m2 betonverharding in beheer.
We hebben in de afgelopen 8 jaar deze werkzaamheden in 4-jarige raamcontracten gedaan en willen dit met deze aanbesteding opnieuw voor 4 jaar een raamovereenkomst met deelopdrachten aangaan.

We doen in deze opdracht ook mee met de innovatie-agenda van vereniging BouwCirculair waarin we samen met de opdrachtnemer jaarlijks in proeftuinen onderzoek doen van duurzame alternatieven voor lineaire materialen en methoden. (zie ook Proeftuinen op website BouwCirculair, https://bouwcirculair.nl).

In het RAW-raambestek hebben we duurzaamheid opgenomen in bestekposten en – voorwaarden, en zoeken een aannemer die samen met ons de duurzaamheid en circulariteit bij het wegonderhoud helpt te verbeteren. Met deze aanbesteding kiezen we één opdrachtnemer waarmee we een RAW raamovereenkomst afsluiten conform de RAW-systematiek (Standaard 2020). De opdracht is niet verdeeld in Percelen, omdat de:

  • toegang van het MKB niet wordt beperkt door de opdracht als één geheel aan te besteden;
  • opdracht een grote samenhang kent.

De verwachte ingangsdatum van de overeenkomst is circa 1 januari 2021. De overeenkomst kan niet worden verlengd. De einddatum van de overeenkomst is 31 december 2024. Na deze datum loopt de opdracht van rechtswege af. De Opdrachtgever gaat uit van gemiddeld drie deelopdrachten gelijktijdig in uitvoering. De minimale waarde van alle deelopdrachten samen is € 8.000.000 exclusief btw.
De maximale waarde van alle deelopdrachten samen is €15.000.000 exclusief btw. Indien de maximale waarde van de raamovereenkomst is bereikt voordat de einddatum van 31 december 2024 is bereikt, dan kunnen er geen extra deelopdrachten meer worden verstrekt. Er volgt dan een nieuwe aanbesteding.

De werkzaamheden bevinden zich binnen de gemeentegrens van Hoorn.
De werkzaamheden omvatten: Klein en groot asfaltonderhoud, winterschades en calamiteiten, reconstructies en rehabilitaties. Ook valt nieuwe aanleg in de raamovereenkomst tot circa een waarde van €100.000 per jaar en de nieuw aan te leggen dijkopgangen van de Omringdijk binnen de scope van de opdracht.
In de gebieden “Poort van Hoorn”, “Hoorn Noord/ Venenlaankwartier”, “Tussen de Wachters”, “Bangert & Oosterpolder”, “Zevenhuis”, “Stadsstrand”, woon- en bouwrijpprojecten, aanleg en vervanging van bijvoorbeeld vaarduikers onder de weg en
door de politiek mogelijk aangedragen nieuwe projecten worden geen reconstructies en rehabilitaties met dit raamcontract uitgevoerd.
Klein asfaltonderhoud, groot asfaltonderhoud, winterschades en calamiteiten kunnen wél in de gehele gemeente Hoorn plaatsvinden, dus óók in de aangegeven gebieden hiervoren omschreven als buiten de scope vallend. 

Bron: Tenderned 12 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/208220

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *