Drukken, hechten en postaal verwerken van programmabladen – Aanbestedingsnieuws

Drukken, hechten en postaal verwerken van programmabladen

Foto: Pixabay.com/RonPorter

Bindinc. is een multimediale uitgeverij die onder meer wekelijks de programmabladen van AVROTROS en KRONCRV in opdracht van deze omroepen uitgeeft en maakt voor ruim 650.000 abonnees en losse kopers van de tvgidsen: Avrobode, Televizier, KRO Magazine, Mikro Gids en NCRV-gids en (tweewekelijks) TVFilm. Namens de omroepen KRO-NCRV, AVROTROS en BNNVARA heeft Bindinc. het voornemen om partijen te contracteren voor het drukken, hechten, postaal verwerken van de Programmabladen. KRO-NCRV, AVROTROS en BNNVARA sluiten ieder zelf de Raamovereenkomst(en). Bindinc. treedt hierin op als gevolmachtigde. Het leveren van papier is geen onderdeel van de genoemde dienstverlening.
Bindinc. heeft de traffic uitbesteed aan DPG Media (voorheen Sanoma Supply Chain management). Dat betekent dat DPG Media het dagelijkse aanspreekpunt zal zijn voor opdrachtnemer. Bindinc. is echter eindverantwoordelijk voor de raamovereenkomst. De opdrachtverstrekking voor de programmabladen zal plaatsvinden door de afdeling Procurement
Operations/Supply Chain Management van DPG Media. 
Aangezien DPG Media verantwoordelijk is voor offerteaanvragen, dient opdrachtnemer te factureren aan DPG Media.

De opdracht is verdeeld in maar liefst 33 percelen, maar hiervan zal door overlapping slechts een gedeelte gegund worden. Er is een matrix opgesteld van enerzijds bewerkingen en anderzijds de bladen. Het gaat hierbij om de bladen:Avrobode, Televizier, TVFilm, KRO Magazine, Mikro Gids, NCRV-gids en VARAgids en een viertal combinatie mogelijkheden van maximaal 5 bladen en de bewerkingen drukken en hechten, postaal verwerken en drukken, hechten en postaal verwerken. Voor de drukkers die hiervan in de stress schieten, in het beschrijvend document zijn extra voorwaarden, maar ook toelichtingen opgenomen en daar bovenop nog een aantal voorbeelden.  

De geraamde waarde van de raamovereenkomsten bedraagt €3.800.000 exclusief btw per jaar (Drukken, Hechten en Postaal Verwerken van alle programmabladen). Bij een totale looptijd van de raamovereenkomst van maximaal vier jaar komt de geraamde waarde dan op €15.200.000 exclusief btw. Het maximumaantal programmabladen dat gedrukt, gehecht en Postaal verwerkt wordt onder deze raamovereenkomst bedraagt 745.000 programmabladen per week.  De raamovereenkomsten hebben een initiële looptijd van twee jaar. De verwachte ingangsdatum van de overeenkomst voor het Drukken, Hechten en Postaal verwerken van de Televizier en TVFilm, is 15 november 2021 en eindigt van rechtswege op 14 november 2023, zonder verlenging. Voor de overige programmabladen is de verwachte ingangsdatum van de overeenkomst 21 mei 2022 en deze overeenkomsten eindigen van rechtswege op 20 mei 2024, zonder verlenging. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de overeenkomst onder dezelfde condities eenzijdig te verlengen met één keer twaalf maanden en tweemaal zes maanden. De
totale looptijd kan derhalve vier (4) jaar bevatten. De genoemde data zijn verwachte data. 

Bron: Tenderned 5 mei 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/227008

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *