Drankenautomaten ROC midden Nederland en gemeente Doetinchem – Aanbestedingsnieuws

Drankenautomaten ROC midden Nederland en gemeente Doetinchem

Foto: pixabay.com

Er wordt wat koffie gedronken in dit land. Dat betekent ook dat iedere aanbestedende dienst zo af en toe behoefte heeft aan nieuwe automaten en een aanbesteding plaatst. Omdat er nu twee zijn op een dag combineren we deze in één artikel.

Gemeente Doetinchem

In totaal heeft team Facilitair  van de gemeente Doetinchem tweeëntwintig automaten in beheer waarbij het dagelijks onderhoud in eigen beheer geschiedt. Deze automaten zijn allemaal eigendom zijn van de gemeente. De huidige drankenautomaten zijn aan het einde van hun technische levensduur en dienen te worden vervangen. De overeenkomst omtrent het leveren van koffie, ingrediënten en technische dienstverlening expireert in 2022.

De opdracht in deze aanbesteding behelst het leveren van tweeëntwintig uniforme en modulair samengestelde dranken (FAIRTRADE koffiebonen) automaten en de ingrediënten, verbruiksgoederen en bijbehorende technische service. De bestellingen en uitlevering verlopen via het team Facilitair. Onder technische service wordt verstaan: (2de lijns)service, onderhoud (preventief en correctief), garantie en oplevering en eventueel advisering. Het dagelijks onderhoud, o.a. het bijvullen en bestellen van ingrediënten en randartikelen, de schoonmaak van de automaten (binnen- en buitenkant en één meter rondom de automaten) vindt plaats in eigen beheer. Per locatie is de levering van ingrediënten en het onderhoud (incl. schoonmaak en bijvullen) op dezelfde wijze geregeld.

Het primaire doel van de aanbestedingsprocedure is één opdrachtnemer te contracteren die tegen marktconforme leasetarieven en condities, warme drankenautomaten en ingrediënten mag leveren en de machines mag onderhouden voor in principe zes jaar met daarna jaarlijks een verlenging mits de kwaliteit door opdrachtgever met een voldoende of beter wordt beoordeeld.

Bron: Tenderned zondag 10 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/266927

ROC midden- Nederland

Bij ROC gaat het om 64 automaten op ca 16 locaties in Amersfoort, Nieuwegein en Utrecht. De dienstverlening die tot de scope van deze aanbesteding behoort is:
• Levering en gebruiksklaar installeren van de drankenautomaten voor de locaties van ROCMN;
• Het dagelijks verzorgen en bijvullen (operating services) van de drankenautomaten;
• Het technisch (preventief, correctief en curatief) onderhouden en verzorgen van de drankenautomaten.
• Het leveren van alle benodigde ingrediënten.
• Het leveren van de ondersteunende producten.
• Het leveren van disposable bekers, passend bij de richtlijnen van de rijksoverheid.
• Leveren en onderhouden van 21 koud watertappunten verspreid over de verschillende locaties van ROCMN, hierbij bestaat de wens tot uitbreiding van 4 stuks (totaal 25 tappunten).

Momenteel worden bij ROC MN nog bekers met logo gebruikt. Inschatting is dat de huidige voorraad nog tot medio 2023 toereikend zal zijn. Na start van de dienstverlening zullen wij nadere afspraken over de te gebruiken bekers maken, mede gelet op de wijzigende wetgeving op dit punt.

Door ROC MN wordt een schouw georganiseerd zodat u als potentiële inschrijver enigszins een beeld kunt krijgen van de locaties en inrichting. De schouw wordt georganiseerd op 25 augustus 2022 door middel van een rondleiding op een aantal representatieve locaties. Naar verwachting duurt deze schouw een dagdeel.
U kunt zich hiervoor aanmelden door via Tenderned een bericht te sturen naar de contactpersoon van deze aanbesteding (via de berichtenmodule). U kunt zich aanmelden met maximaal twee deelnemers. Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk 18 augustus  2022 – 15.00 uur. Een separate uitnodiging met meer informatie over de locaties en tijdstip van aanvang volgt na tijdige
aanmelding.

De aanbesteding moet leiden tot een overeenkomst. Deze overeenkomst zal uiterlijk op 1 januari 2023 ingaan en kent een initiële looptijd van zeven jaar.  Na de initiële looptijd bestaat de mogelijkheid tot verlenging met driemaal een periode van één  jaar.

Bron: Tenderned zondag 10 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/266933

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *