Digitale leeromgeving – Peel en Maas – Aanbestedingsnieuws

Digitale leeromgeving – Peel en Maas

Foto: © Gemeente Peel en Maas

Peel en Maas is een gemeente die wil bijdragen aan het goede leven in Peel en Maas. Om deze ambitie te realiseren is een organisatie met kwaliteiten nodig. Dit houdt in dat de gemeente een:
• Rolzuivere organisatie is, die stoelt op waardevolle bewegingen in de samenleving;
• Dienstverlenende organisatie is die grip heeft op haar bedrijfsvoering en waarin leren een tweede natuur is;
• Organisatie is die een sterk collectief vormt waarin medewerkers goed werk met elkaar leveren.

Peel en Maas  is er zich van bewust dat de gemeente een meervoudige overheid is een complexe, onvoorspelbare en snel veranderende omgeving. Dit vraagt om te blijven leren, te blijven veranderen en te blijven ontwikkelen. Dit wordt ondersteund door een digitale leeromgeving waarin een divers leer- en ontwikkelaanbod wordt aangeboden en ontsloten en dat inspeelt op een veranderende omgeving.

De gevraagde ICT-oplossing ondersteunt/biedt/ levert het volgende:
1. Online trainingen (inclusief E-learning)
Binnen de ICT-oplossing kan de medewerker kiezen uit een breed pakket aan online leerinterventies. Op dit moment is als breed pakket Studytube beschikbaar.
2. Intern aanbod Gemeente
De gemeente kan eigen leerinterventies in de DLO zetten zodat medewerkers die kunnen volgen.
3. Open aanbod
De medewerker kan een training bij opleiders zoeken op het web. Dit boekt de medewerker dan rechtstreeks. De mogelijkheid om de opleiding in zijn portfolio te zetten is aanwezig. Facturatie gaat rechtstreeks van opleider naar gemeente en valt daarmee buiten de scope van de ICT-oplossing.
4. Auteurstool
Medewerkers kunnen gebruik maken van een auteurstool waarmee eigen content kan worden ontwikkeld en aangeboden.

De opdracht bestaat uit het werkend opleveren en vervolgens het ter beschikking stellen, inclusief onderhouden en ondersteunen van een ICT-oplossing voor een digitale leeromgeving. Om dat te bereiken zoekt de aanbestedende dienst één  leverancier die alle functionaliteit als één oplossing ter beschikking stelt (de ICT-oplossing zal NIET op de systemen van de opdrachtgever worden geïnstalleerd).

De leverancier dient de volgende prestatie te leveren:
– eenmalig; het verzorgen van de implementatie;
– jaarlijks; onderhoud en (gebruikers)ondersteuning.
De opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat de ICT-oplossing:
– tijdig voldoet c.q. blijft voldoen aan relevante wet- en regelgeving;
– blijft voldoen aan overeengekomen interoperabiliteitseisen;
– tijdig voldoet aan nieuwe versies van gemeentelijke ICT- kwaliteitsnormen

De aanbesteder kiest bij deze aanbesteding voor het toepassen van een nationale openbare procedure. De overeenkomst treedt in werking na ondertekening. De overeenkomst betreft een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kent de mogelijkheid om jaarlijks per 1 januari de overeenkomst te beëindigen mits een opzegtermijn van tenminste 6 maanden in acht wordt genomen. Gunning vindt plaats aan de inschrijver die voldoet aan de gestelde eisen en die de beste prijs-kwaliteitsverhouding heeft geboden.

Bron: Tenderned zondag 10 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/266955

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *