DJI aanbesteding vervanging personenzoekinstallatie – Aanbestedingsnieuws

DJI aanbesteding vervanging personenzoekinstallatie

DJI heeft weer een aanbesteding uitgeschreven. Ditmaal voor de vervanging van de bestaande Personen Zoek Installatie (PZI) & Mobiele Alarm Installatie (MAI) van de PI de Schie te Rotterdam. Hierbij behoren tevens alle werkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor een goede werking met de diverse installaties en bouwkundige werkzaamheden.

De aanbesteding is ten bate van PI De Schie maar is gepubliceerd door het Rijksvastgoedbedrijf. De contactpersoon is ook via het RVB te benaderen.  Postbus.RVB.aanbesteden@rijksoverheid.nl De opdracht loopt voor 10 maanden.  Het Rijksvastgoedbedrijf kan aan het Bureau Bibob inzake deze opdracht, die ziet opbeen bij het Besluit Bibob aangewezen sector, om advies vragen voordat een

©Rijksvastgoedbedrijf 2023

beslissing wordt genomen inzake de gunning van deze opdracht.

De overeenkomst wordt gesloten op basis van de UAV 2012 (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische
installatiewerken 2012). Van toepassing zijn de STABU Standaard Technische Bepalingen voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in het bestek en de UAV 2012.

Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden moet de bedrijfsvoering van de inrichting, met acceptatie van minimale verstoringen, kunnen blijven functioneren. Daarnaast moet tijdens de aanleg van de nieuwe installatie de mogelijkheid blijven bestaan om terug te vallen op de bestaande installatie.

De inschrijving wordt beoordeeld op onderstaande criteria:

Kwaliteitscriterium
Naam: GC2. Ongehinderde bedrijfsvoering tijdens de installatie van PZI/MAI
Weging: 1

Kwaliteitscriterium
Naam: GC3. Borgen van een 24-uur Serviceorganisatie
Weging: 1

Kwaliteitscriterium
Naam: GC4. Presentatie/Functioneel gebruik (gebruikerstest)
Weging: 1

Prijs
Weging: 1

Bron: Tenderned, 19 juni 2023

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/301313/documenten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *