Begraafplaatsservice Edam-Volendam – Aanbestedingsnieuws

Begraafplaatsservice Edam-Volendam

© Aanbestedingsnieuws

Doel van deze Europese openbare aanbesteding is het sluiten van een raamovereenkomst met één opdrachtnemer welke verantwoordelijk is voor uitvoering van de onderstaand vermelde werkzaamheden, op de openbare begraafplaatsen binnen de gemeente Edam-Volendam zijnde:
• Beets, adres: Beets 51
• Algemene Begraafplaats Edam, adres: Grote kerkstraat 55 Edam
• Joodse Begraafplaats, adres: Oorgat Edam
• Begraafplaats Hobrede, adres: Hobrede 29
• Begraafplaats Kwadijk, adres: Kwadijk 90
• Begraafplaats Middelie, adres: Middelie 96
• Kerkhof Grote kerk, adres: Westeinde Oosthuizen
• Begraafplaats Sint Vincentiuskerk, adres: Kerkepad Volendam, gemeentelijk deel
• Begraafplaats Warder, adres Warder 126

Ui te voeren werkzaamheden:
• Het graven en inrichten van knekelput(ten).
• Het openen en sluiten van een knekelput.
• Het graven van een knekelput t.b.v. herbegraven onverteerde resten.
• Het verwijderen en afvoeren van grafstenen van de algemene en particuliere graven.
• Het opgraven en verzamelen van stoffelijke resten van particuliere en algemene graven.
• Het vervoeren naar en verzamelen van de zakken met stoffelijke resten in de knekelputten.
• Het leveren van organische zakken en kunststof labels met nummering.
• Het openen en sluiten van een nieuw graf zowel machinaal als handmatig.
• Vrijgekomen zand/grond vervoeren en (tijdelijk) opslaan op de begraafplaats.
• Het openen en sluiten van een bestaand graf zowel machinaal als handmatig (bijzetting).
• Het schudden van graven.
• Het (tijdelijk) verwijderen van bovengrondse grafbedekking.
• Het rechtzetten van een gedenkteken(s).
• Het afwerken van geruimde grafvelden.
• Het bijzetten en het verwijderen van urnen.
• Het openen van een grafkelder (?).
• Het plaatsen van een grafkelder(?).
• Ondersteuning bieden bij grafsluitings – werkzaamheden.
• Grafdelfwerkzaamheden.
• Het verwijderen en afvoeren van gedenktekens van de algemene en particuliere graven.
• Het opgraven en verzamelen van stoffelijke resten van algemene en particuliere graven.
• Het vervoeren naar en verzamelen van de zakken met stoffelijke resten in de knekelputten.
• Het leveren van organische zakken en kunststof labels met nummering.
• Het openen en sluiten van een nieuw graf zowel machinaal als handmatig.
• Het rechtzetten van een gedenkteken en herstellen van het gebied rondom het gedenkteken.
• Het bijzetten en het verwijderen van urnen.
• Het afwerken van geruimde grafvelden.
• Het schudden van graven.
• Grafdelfwerkzaamheden.
• Het openen en sluiten van een bestaand graf zowel machinaal als handmatig (bijzetting).
De uitvoering van werkzaamheden ten aanzien van het ruimen en delven van graven is ook onderdeel van deze aanbesteding.

Volgens het aanbestedingsdocument is er een schouw op 23 juni 2023.  Althans dit staat vermeld op de planning op bladzijde 8. Op het woordje beschouwen na elders in de tekst, is dit de enige verwijzing naar een schouw. 

De overeenkomst gesloten door ondertekening van de definitieve overeenkomst door de opdrachtnemer voor een periode van vierentwintig maanden. De overeenkomst gaat in op 15 september 2023 en loopt tot 14 september 2025. Vervolgens heeft de gemeente in samenspraak met de opdrachtnemer de verlengingsoptie om de overeenkomst tweemaal met steeds één jaar te verlengen. De procedure die van toepassing is op deze offerteaanvraag is de Europees openbare aanbesteding. Gunnen gebeurt op basis van beste prijs-kwaliteit verhouding (BPKV).

Bron: Tenderned zondag 18 juni 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/301233

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 20 juni 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *