2-in-1 systeem objectenregistratie en beheersysteem Meppel – Aanbestedingsnieuws

2-in-1 systeem objectenregistratie en beheersysteem Meppel

Illustratie: © Gemeente Meppel

Het voorwerp van de opdracht in deze aanbesteding van de gemeente Meppel betreft de levering van een 2-in-1 systeem voor objectenregistratie en basis beheersysteem openbare ruimte. De opdracht houdt in de levering, installatie, implementatie, onderhoud, doorontwikkeling en gerelateerde dienstverlening van een applicatie. De gemeente Meppel wenst met één opdrachtnemer één overeenkomst af te sluiten. Opdrachtgever zoekt een partner die dienstverlening en producten hoog in het vaandel heeft staan en dit ook kan realiseren.

Om een indruk te krijgen van de omvang van de integrale beheeromgeving van de opdrachtgever hierbij een globaal beeld  van het beheerareaal. Dit omvat:

Bomen Ca. 29.0000 stuks
Verkeersborden ca 5000 stuks (ruwe schatting)
Kunstwerken Bruggen (beweegbaar) 10 st.
Bruggen (vast) 100 st.
Geluidsscherm 2403 m.
Oeverconstructie (metselwerk) 2374 m.
Oeverconstructie (staal) 3502 m.
Oeverconstructie (hout) 11236 m.
Oeverconstructie (beton) 2097 m.
Sluis 1 st.
Steigers 40 st.
Viaducten 2 st.
Tunnels 5 st. (waarvan 3 in gedeeld beheer met provincie of ProRail, software moet er in voorzien dat dit zo ingevoerd
kan worden).
Straatmeubilair ca 3000 stuks (ruwe schatting)
Rioolputten ca. 18.000 rioolputten (incl. kolken en de bekende erfafscheidingsputten)
Vrij verval leidingen ca 14.500 stuks (strengen etc.) maar in km 435 km riool, drainage, uitleggers.
Armaturen 8.384 stuks masten
8.552 stuks armaturen
Duikers Ca. 550 stuks
Speeltoestellen Ca. 535 stuks
Groen Ca. 3.450.000 m2
Verharding Ca. 2.430.500 m2
Water ca. 2 km2

Met deze aanbesteding wil Opdrachtgever het volgende bereiken:
 Zorgdragen dat de gemeente uiterlijk per 1 januari 2024 over een 2-in-1 Systeem Objectenregistratie en Basis Beheersysteem Openbare Ruimte beschikt waarin de gegevens van de gemeente ingelezen kunnen worden, die uiterlijk per 1 maart 2024 is
geïmplementeerd;
 De koppelingen en gegevensuitwisselingen die geëist worden, moeten op 1 maart 2024 geïmplementeerd zijn;
 De Objectregistratie is conform IMBOR ingericht.
 Een ingericht Beheersysteem openbare ruimte en Objectenregistratie en opgeleide gebruikers;
 Software passend op de ICT-aansluitvoorwaarden van gemeente;
 Een beheersysteem openbare ruimte en Objectenregistratie die als SaaS of Citrix geïmplementeerd wordt;
 De gemeente verwacht dat de gevraagde dienstverlening zo veel mogelijk is gebaseerd op gestandaardiseerde dienstverlening van inschrijver. Dit betekent dat inschrijver geen maatwerkoplossing of maatwerkcomponenten voor de opdrachtgever mag leveren.

De opdrachtnemer dient flexibel en proactief om te gaan met gewijzigde marktomstandigheden en wijzigingen in wet- en regelgeving gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst.
Gebruikers:
 Functioneel Beheerders: 2 à 3 personen;
 Gegevensbeheerders: 20 personen;
 Raadplegers: geen, hiervoor wordt gebruik gemaakt van een andere omgeving (Vertex).

De overeenkomst wordt aangegaan voor een vaste periode van vier jaar welke loopt van 1 december 2023 tot en met 30 november 2027. Hierna bestaat de optie voor de gemeente om de overeenkomst driemaal met twee jaar te verlengen tot en met uiterlijk 30 november 2033. De beoogde datum dat de basisinrichting van applicatie volledig operationeel dient te zijn
is uiterlijk 1 maart 2024. De door de gemeente aangeleverde IMBOR 2022 data moet voor 15 januari 2024 in het systeem geïmplementeerd en voor de gebruikers beschikbaar zijn. Koppelingen met andere systemen worden in overleg met opdrachtgever gepland en worden in 2024 gerealiseerd.

Er is sprake van een Europese openbare procedure. De passende inschrijvingen worden beoordeeld en gerangschikt op basis van het gunningscriterium van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zaterdag 17 juni 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/301027

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 19 juni 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *