Directie UAV en toezicht Reconstructie Centrum Bocholtz-Gemeente Simpelveld – Aanbestedingsnieuws

Directie UAV en toezicht Reconstructie Centrum Bocholtz-Gemeente Simpelveld

Impressie: © Gemeente Simpelveld

De gemeente Simpelveld, hierna de aanbestedende dienst, voert een openbare aanbestedingsprocedure uit voor de aanbesteding van de “Directie UAV en toezicht Revitalisering Dorpshart Bocholtz e.o.”.
De aanbestedende dienst wenst middels deze aanbesteding een partij te selecteren die namens de gemeente de Directie UAV en het toezicht op het Werk verzorgd. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de werkzaamheden conform bestek worden uitgevoerd van 5 april 2021 tot en met 24 juni 2022 exclusief onderhoudstermijn van 12 maanden. Voorafgaand aan de uitvoeringsperiode hanteert de aannemer een voorbereidingsperiode van 1 februari tot en met 1 april 2021. De opdracht voor directie UAV en toezicht behelst de hele periode van de uitvoering van de werkzaamheden en de volledige onderhoudstermijn conform bestek.

Het uit te voeren werk is gelegen in de Dr. Nolensstraat, Pastoor Neujeanstraat, Kerkstraat, Beatrixstraat, Wijngracht, Vlengendaal, Herver, Wilhelminastraat, Prins Hendrikstraat, Julianastraat, Bongaarderweg, Bongerdplein, Zandbergervoetpad, Pomerio te Bocholtz in de gemeente Simpelveld.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Voorbereidende werkzaamheden;
b. Grondwerkzaamheden (ontgraven, afvoeren, leveren en verwerken grond/fundering) onder verschillende
veiligheidsklassen waaronder Rood NV;
c. Opbreken/afvoeren en leveren/aanbrengen elementenverharding, inclusief gedeeltelijk hergebruik van
materialen binnen het werk;
d. Opbreken/afvoeren en leveren/aanbrengen asfaltverharding, deels in beperkt werkgebied (spoortunnel);
e. Opbreken/afvoeren en leveren/aanbrengen beton/PVC/PE-buizen riolering en bijbehorende putten,
inclusief bijzondere putten en zinkers, deels in beperkt werkgebied (kabels en leidingen, spoortunnel);
f. Opbreken en aanbrengen kolken en kolkleidingen;
g. Opbreken en aanbrengen kantopsluitingen;
h. Herstraten / herstellen elementenverharding;
i. Verwijderen en aanbrengen groenvoorzieningen;
j. Aanbrengen, instandhouden en verwijderen afzettingen en omleidingen;
k. Aanbrengen keerwanden en metselwerk Kunradersteen;
l. Aansturen werkzaamheden van derden;
m. Overige bijkomende werkzaamheden.

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de aanbestedende dienst is erop gericht om te komen tot een juiste leverancierskeuze door het zo objectief en transparant mogelijk benaderen van ondernemers en het optimaal gebruik maken van de marktwerking. Voor de bepaling en invulling van de geschiktheidseisen en gunningscriteria zijn de Europese beginselen van het aanbestedingsrecht toegepast: transparantie, objectiviteit, non-discriminatie en proportionaliteit. De aanbestedende dienst gunt onderhavige opdracht op grond van de naar het oordeel van de aanbesteder de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving, welke wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV).

Geïnteresseerden worden in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over de aanbestedingsstukken. Dit kan uitsluitend via TenderNed tot de in de planning op TenderNed aangegeven termijn. De gestelde vragen en de antwoorden worden gebundeld in een Nota van Inlichtingen en gepubliceerd op TenderNed.
De gegadigde dient zijn/haar vragen digitaal, via het vastgestelde format aan te leveren. Vragen kunnen uitsluitend worden gesteld aan de Aanbestedende dienst door het verzenden van een bericht met bijlage via de berichtenmodule van TenderNed.
Het is nadrukkelijk NIET de bedoeling om gebruik te maken van de vraag en antwoord module op TenderNed.

Bron: Tenderned 14 december 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/214286

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *