Dijkversterking Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) aanbesteed – Aanbestedingsnieuws

Dijkversterking Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) aanbesteed

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard start de aanbesteding van het werk dat nodig is om de dijk langs de Hollandsche IJssel tussen Gouderak en Krimpen aan den IJssel te laten voldoen aan de normen voor een veilige waterkering.

IJsseldijk bij Oudekerk a/d IJssel foto: beeldbank RWS.nl https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken

De aanbesteding is op 14 juni gepubliceerd op TenderNed. Op vrijdag 21 juni 2019 vindt een informatiebijeenkomst plaats voor geïnteresseerde aannemersbedrijven. Zij kunnen zich tot 12 juli aanmelden om kans te maken op gunning van de werkzaamheden. Het gaat om de aanbesteding van één overkoepelend contract met een marktconsortium voor de uitvoering van zowel de planuitwerking als de realisatie.

Na een zorgvuldige selectieprocedure wordt in het voorjaar van 2020 het werk definitief aan één aannemer gegund en wordt het contract ondertekend. Vanaf dan wordt samen met de marktcombinatie verder gewerkt aan de uitwerking van het definitieve ontwerp en het projectbesluit Omgevingswet. Met de omgeving blijft Het hoogheemraadschap in gesprek over de inpassing en belanghebbenden worden steeds geïnformeerd, onder meer via www.hhsk.nl/kijk.

De planning is om in 2023 met de werkzaamheden op de dijk te starten. Eind 2026 is de waterkering dan klaar om ook in de toekomst het water uit de Hollandsche IJssel goed tegen te houden.

Bronnen: schielandendekrimpenerwaard.nl en Tenderned 14 juni 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/168259

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *