Digitale handhaving openbare ruimte Haarlemmermeer – Aanbestedingsnieuws

Digitale handhaving openbare ruimte Haarlemmermeer

Foto: Gemeente Haarlemmermeer

Handhaving en Toezicht is een belangrijk onderdeel binnen het leefbaar houden van de gemeente en het vergoten van de sociale veiligheid. Hierin heeft de gemeente de afgelopen jaren grote stappen gemaakt in het digitaal ondersteunen van haarhandhavers en handhavingstaken.De gemeente houdt onder andere toezicht op het illegaal aanbieden van taxidiensten op Schiphol tot hondenoverlast in Badhoevedorp, van parkeren in Hoofddorp tot rommel op straat in Nieuw-Vennep en het uitlezen van handhavingscamera’s. De handhavers controleren en handhaven op de grootste ergernissen van inwoners, bezoekers en ondernemers.

De gemeente Haarlemmermeer is op zoek naar een handhaafsysteem om haar handhavingstaken zoveel als mogelijk digitaal en informatie gestuurd uit te voeren, te registreren en te ondersteunen. In ieder geval op een wijze die het mobiel digitaal handhaven mogelijk maakt, zodanig dat handhavers op straat direct beschikking hebben over alle voor hun werk relevante informatie (input) en dat handhavers een zo groot mogelijk deel van de administratieve afhandeling en rapportages op straat kunnen uitvoeren (output). De gemeente Haarlemmermeer is tevens opzoek naar een mobiele scanoplossing die ondersteunt in de taken op het gebied van parkeerhandhaving. In 2019 heeft de gemeente een pilot gehouden met een scanauto. De pilot heeft aangetoond dat het rendement van parkeertoezicht, met een scanauto, aanzienlijk kan worden verhoogd.

Het gaat in deze aanbesteding dus om de levering van een integraal handhaafsysteem, inclusief scanoplossing, PDA’s, riemprinters en optioneel bodycams voor het handhaven gericht op de gemeentelijke (veiligheids- en toezicht) taken die uitgevoerd worden door toezichthouders, zoals bedoeld in de algemene wet bestuursrecht, en BOA’s werkzaam in Domein 1 Openbare Ruimte. De opdracht bestaat uit het leveren van producten en diensten die het mobiel digitaal handhaven mogelijk maakt conform de in dit document gestelde eisen.

De opdrachtnemer dient met het leveren van het omschreven handhaafsysteem de gemeente volledig te ontzorgen. Verwacht wordt dat de techniek volledig beheerd wordt door de opdrachtnemer en dat de opdrachtgever zich volledig bezighoudt met de functionele uitvoering van hun werkzaamheden. De gemeente Haarlemmermeer hecht grote waarde aan een betrokken samenwerking, waarbij opdrachtgever en opdrachtnemer op gelijkwaardige wijze met elkaar communiceren en samenwerken. Het is van belang dat beide partijen elkaar ondersteunen in het versterken van de handhaafpositie van Haarlemmermeer en vanuit kansen en oplossingsgerichtheid de samenwerking aangaan.

Het meldingen systeem “Meldingen Openbare Buitenruimte” is te koppelen aan het handhaafsysteem, zodat vanuit het handhaafsysteem zaakgericht kan worden gewerkt. De scanoplossing dient zodanig ontwikkeld te zijn dat een werkwijze zonder opvolging van handhavers mogelijk is, het betreft het handhavingsproces voor toezicht binnen de betaalzones van de gemeente. In de toekomst verwacht de opdrachtgever de scanoplossing ook in te zetten op parkeerovertredingen (Wet Mulder). De opdrachtgever is altijd bezig om de veiligheid van onze handhavers te verbeteren de inzet van Bodycams is mogelijk een volgende stap.

De dienstverlening bestaat uit het volledig werkend installeren, opleveren, beschikbaar stellen en  onderhouden van:

  • Applicaties voor mobiele handhaving (inclusief alle benodigde koppelingen conform de architectuurplaat)
  • Leveringen voor mobiele handhaving zoals o.a. PDA’s en alleen bij vervanging riemprinters

De af te sluiten overeenkomst  heeft een looptijd van vier jaar; de gemeente heeft de optie de overeenkomst te verlengen met twee keer één jaar.

Mede op basis van historische gegevens bedraagt het te verwachten volume voor mobiele Digitale handhaving openbare ruimte circa € 130.000,- exclusief BTW per jaar (dit is exclusief implementatie). Genoemde indicatie van het volume is geen garantieomzet dan wel een maximum. Inschrijver kan dan ook géén rechten ontlenen aan dit bedrag.

Bron: Tenderned 25 mei 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/196044

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *