Circulaire sporthal Bredius Gooise Meren – Aanbestedingsnieuws

Circulaire sporthal Bredius Gooise Meren

Impressie bouwterrein © Gemeente Gooise Meren

In de gemeente Gooise Meren worden twee woningbouwlocaties ontwikkeld. De Krijgsman, met circa 1.300 woningen, en een kleinere locatie met 90 woningen; De Bredius. Het inwoneraantal van Muiden neemt daarmee fors toe. Op het terrein van Bredius worden daarnaast ook sportvoorzieningen voor Muiden gebouwd. Naast de nu aanwezige voetbalvelden worden in 2020 ook hockeyvelden en een parkeerterrein
gerealiseerd. Deze aanbesteding is om een sporthal te laten ontwikkelen in het gebied De Bredius. De huidige tijdelijke kantine wordt verwijderd. Een van de gebruikers, SC Muiden, is betrokken bij het voorbereiden van deze aanbesteding en opdracht. De sporthal/sportzaal zal naast de sportbehoefte voor de omwonenden tevens gebruikt gaan worden voor het bewegingsonderwijs van het basisonderwijs in Muiden, waaronder door het op De Krijgsman nieuw te realiseren Integraal Kind Centrum (IKC) Muiden en Jozefschool. Ook de kleedkamers voor buitenhockey en voetbal worden hier in opgenomen.De gemeente heeft de ambitie om al haar opdrachten circulair in te kopen. Bij de bouw van de sporthal/sportzaal zal dan ook zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van de principes van de circulaire economie.

Hoofddoel van de aanbesteding is het realiseren van een zo circulair mogelijke sporthal met nul op de meter voor de komende 60 jaar, met
een item-paspoort voor de gehele sporthal en een circulaire analyse van key-elements, binnen gestelde kaders waaronder tijd (oplevering mei 2022) en geld (4,8 miljoen euro). Met ‘zo circulair mogelijk’ wordt bedoeld de totaaloplossing gedurende 60 jaar met het beste Circulair
Potentieel, gemeten binnen de PRP®-methodiek op basis van verifieerbare feiten binnen de voor dit traject geldende afbakening.
De Aanbestedende Dienst wil één bouwteam contracteren, onder de voorwaarden van de UAV-gc, die de gehele sporthal ontwerpt en bouwt.
Het bouwteam is tenminste maar niet uitputtend verantwoordelijk voor:

 • Formeren van een bouwteam bestaande uit alle benodigde disciplines
 • Ontwerpen en realiseren van een sporthal, bestaande uit onder andere:
 • Een sportzaal bestande uit drie zaaldelen;
 • Kleedkamers en doucheruimten voor binnen- en buitensport;
 • Kantine (exclusief losse inrichting);
 • Totaaloplossing voor lokaal en duurzaam opwekken van alle energie voor het gebouw en het gebruik gedurende 60 jaar;
 • Vaste binneninrichting algemeen (keuken, sanitair, wandafwerking).

De omvang van de sporthal is als volgt:

 • Bouwvlak is 35 x 50 meter, dus 1.750 m2.
 • Bouwhoogte is maximaal 12 meter
 • Sporthal (sportruimte) is 26 x 47 x 7 meter
 • Totaal oppervlak is 3.300 m2 bvo
 • Drie zaaldelen om zaalvoetbal, zaalhockey, tennis, korfbal etc. te kunnen spelen (met één fysieke scheidingswand)
 • Sporthal voldoet aan NOC*NSF-eisen en landelijk handboek toegankelijkheid en ITS
 • Aparte kleedkamers voor binnen- en buitensport
 • Horecaruimte (kantine) van ca. 300 m2 (inclusief keuken, opslag en ontmoetingsruimte).

Er is gekozen voor de mededingingsprocedure met onderhandeling omdat het een opdracht betreft met ontwerp en innovatieve oplossingen, er niet in de behoefte van de opdrachtgever kan worden voorzien, zonder gemakkelijk beschikbare oplossingen en omdat onderhandelingen noodzakelijk zijn vanwege de aard van de opdracht. Opdrachtgever is van mening dat de circulaire sporthal nog niet eerder is gebouwd (niet in de mate waarin zij circulariteit nastreeft) en dat hiervoor gesprekken met marktpartijen voor nodig zijn om tot het beste resultaat te komen.

Bron: Tenderned 25 mei 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/195961

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *