BOP hekelt wijze van aanbesteding participatie Paleis Soestdijk – Aanbestedingsnieuws

BOP hekelt wijze van aanbesteding participatie Paleis Soestdijk

Op 20 april 2020 plaatste de BOP ( Baarnse Onafhankelijke Partij) onder de kop ‘Geheime Cijfers. Waar loopt het college voor weg?‘ een verslag over de weg die het college van Baarn heeft gevolgd inzake de aan het Adviesbureau Awareness verstrekte opdracht ” het participatietraject Landgoed (Paleis) Soestdijk” vorm te geven. Het college weigerde aanvankelijk het bedrag dat met die opdracht gemoeid was te delen met de gemeenteraad. Na stevig aandringen van een aantal raadsfracties kwam het college uiteindelijk wel met die cijfers voor de dag. Dat wil zeggen eerst vertrouwelijk alleen voor de raad en later verhuld in het openbaar. Op basis van die cijfers kan worden opgemaakt dat er met de inkoop van de door Awareness verzorgde dienst een bedrag gemoeid was van ca. €65.000, in elk geval beduidend meer dan het in de regeling ‘Inkoop- en aanbesteding Gemeente Baarn’ opgenomen drempelbedrag van € 50.000. Dat betekent dat de opdracht in kwestie niet onderhands aan Awareness had mogen worden verstrekt, maar meervoudig onderhands had moeten worden aanbesteed.

De BOP stelde een en ander aan de orde tijdens de debatraad van 20 mei 2020. Op vragen van zowel de fractie van de BOP als die van D66 en de PvdA lukte het wethouder Jansma niet BOP’s twijfels weg te nemen over de door hem gevolgde weg inzake de aan Awareness gegunde opdracht. Sterker nog, enigszins geïrriteerd gaf hij aan volkomen overeenkomstig de regels te hebben gehandeld en dat deskundigen hem daarin bevestigen. Als dit al zo zou zijn rest de vraag waarom de wethouder dit niet eerder onderbouwd heeft laten weten aan de raad.

Het mag zo zijn dat de VVD-fractie overloopt van enthousiasme voor de eigen wethouder en de fractievoorzitter van het CDA om hem moverende redenen de zaak het sop van de kool niet waard vindt, alles overziende kan de BOP geen andere conclusie trekken dan dat de wethouder inzake de aanbesteding van het participatieproces Paleis Soestdijk, een proces dat feitelijk op het bordje van de MeyerBergman Erfgoed Groep had moeten liggen, zijn hand heeft overspeeld. Een zichzelf respecterende raad mag dit ons inziens niet straffeloos laten passeren. Zeker ook met het oog gericht op het verdere verloop van de behandeling van het dossier Paleis Soestdijk. De BOP bereidt dan ook voor de raadsvergadering van as. 27 mei een passende motie voor.

Bron: Kees Koudstaal, fractievoorzitter BOP http://bopbaarn.nl/bop-hekelt-wijze-van-aanbesteding-participatie-paleis-soestdijk/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *