Bodemenergiecentrales Utrecht Science Park – Aanbestedingsnieuws

Bodemenergiecentrales Utrecht Science Park

Veel van de bestaande panden op het Utrecht Science Park (USP) zijn momenteel aangesloten op het hogetemperatuur-warmtenet (HT-warmtenet) van de Universiteit Utrecht dat de warmte opwekt met een gasgestookte
warmtekrachtcentrale (WKC). Deze WKC zal voor 2030 worden vervangen door duurzame aardgasvrije alternatieven. Op het USP zijn daarom al diverse WKO-systemen gerealiseerd en in voorbereiding. Voor deze aanbesteding betreft het de realisatie van twee BEC’s ten behoeve van de gebouwen Prof. Dr. H. Jakobgebouw & Jeannette Donker-Voetgebouw en het
Willem C. Schimmelgebouw.

De opdracht omvat de realisatie van twee BEC’s volgens BRL 6000-21.
Enkele kenmerken van het werk zijn:
– BEC 1 moet gerealiseerd worden bij het Prof. Dr. H. Jakobgebouw. Deze  levert ook warmte en koude aan het Jeanette Donker-Voetgebouw. De BEC bestaat uit 3 warmtepompen met een vermogen van circa 430 kW per warmtepomp.
– BEC 2 moet gerealiseerd worden bij het Willem C. Schimmelgebouw. Deze BEC bestaat uit 3 warmtepompen met een vermogen van circa 360 kW per warmtepomp.
– Het aansluiten van de BEC’s op de warmtewisselaars van het WKOsysteem.
– Het aansluiten van de gebouwen op de nieuw gerealiseerde BEC’s. Dit is inclusief het distributiesysteem en bijbehorende appendages tussen BEC en gebouw en de benodigde regeltechniek.
– Het aanpassen van het gebouwbeheersysteem en geschikt maken voor een WKO-regeling.
– Afstemmen met aannemer ondergronds energie opslagsysteem (OBES) met betrekking tot communicatieprotocollen, realisatie, koppeling regeltechniek en in bedrijf stellen.
– Het esthetisch afwerken van zichtbare schades en aanhechtingsplaatsen bij vloeren, wanden en plafonds. Indien het brand- of rookwerende muren of afscheidingen betreft, dan moeten die doorvoeringen zodanig zijn uitgevoerd dat de brand- of rookwerendheid hetzelfde blijft als voorheen.

De aannemer moet deze werkzaamheden voor 1 december 2024 werkend opleveren aan de aanbestedende dienst.

De aanbesteder volgt met deze aanbesteding de niet-openbare procedure. bestaat uit twee delen: de selectiefase
en de gunningsfase. In de selectiefase kunt u zich aanmelden voor de aanbesteding. Van de ontvangen aanmeldingen selecteert de aanbestedende dienst (maximaal) vijf gegadigden voor de gunningsfase. In de gunningsfase krijgt u als u daarvoor bent geselecteerd,  het verzoek om een inschrijving in te dienen. Ook ontvangt u aan het begin van die fase de uitgebreidere
beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen en de voor het werk geldende voorwaarden . Aanbesteder beoordeelt de ontvangen offertes en gunnen het werk aan de partij die de economisch meest voordelige inschrijving heeft ingediend. De economisch meest voordelige inschrijving stelt aanbesteder vast op basis van het gunningscriterium: beste prijs-kwaliteitverhouding. Aanvang van het werk is voorzien op 1 januari 2024.

Bron: Tenderned maandag 26 juni 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/301996

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 27 juni 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *