Digitaal parkeervergunningensysteem met bezoekersregeling Roermond – Aanbestedingsnieuws

Digitaal parkeervergunningensysteem met bezoekersregeling Roermond

Foto: Pixabay.com

De opdrachtgever in deze openbare aanbesteding is de gemeente Roermond. De opdracht betreft het ter beschikking stellen
van een softwarepakket ten behoeve van het digitaal aanvragen, verstrekken en registreren van parkeervergunningen en de bijbehorende dienstverlening. Voor de uitvoering van het gereguleerd parkeren geeft Roermond verschillende soorten producten uit voor het registreren van parkeerrechten. Onderscheiden worden de volgende (hoofd)doelgroepen:
• Bewoners van Roermond;
• Bezoekers van bewoners;
• Bedrijven gevestigd in Roermond;
• Bedrijven met werkzaamheden in Roermond;
• Gehandicaptenparkeerkaarten;
• Bijzondere doelgroepen zijn de Mantelzorgers;
• Non-profit organisaties;
• Zorg- organisaties;
• Gehandicapten (met een gehandicaptenparkeer kaart of- plaats).
Per doelgroep kunnen meerdere vergunning en/of ontheffing producten verstrekt worden met wisselende voorwaarden. Deze kunnen zijn voor prijs, aanvraag- en gunningsvoorwaarden. De gemeente Roermond heeft een gereguleerd parkeerareaal van circa 4200 parkeerplaatsen. Bestaande uit:
• 3708 fiscale parkeerplaatsen
• 497 vergunningparkeerplaatsen.

De Dienstverlening omvat:
• Het beschikbaar stellen van een applicatie waarin de rechten, object- en subjectgegevens van parkeerproducten zijn vastgelegd. Onder parkeerproducten wordt in algemene zin ook verstaan: parkeervergunningen, parkeerontheffingen en hieraan vergelijkbare producten.
• Een web interface waarmee aanvragen worden getoetst aan de voorwaarden en aanvragers hun product kunnen aanvragen, betalen, verkrijgen, inzien, wijzigen.
• Het in deze applicatie kunnen vastleggen, afwikkelen en verantwoorden van alle met de parkeerproducten gemoeide periodieke prolongatie van parkeerproducten met de daaraan verbonden toetsing en mailing (digitaal en via post) en de financiële transacties.
• Het beschikbaar stellen en houden van een balie-interface waarmee medewerkers bij de balie aanvragen kunnen verwerken, waarbij deze aanvragen worden getoetst aan de voorwaarden en de baliemedewerkers een product kunnen laten betalen via de
gemeentelijke betaalinfrastructuur, kunnen vastleggen, inzien en wijzigen.
• Het kunnen verwerken binnen het aanvraag- en beheer proces van een wachtlijst (op dit moment niet van toepassing).
• Het beschikbaar stellen van een platform waarmee bezoekers van aangewezen doelgroepen kunnen worden aangemeld en tegen een (gereduceerd) tarief kunnen parkeren bestaande uit een bezoekers-(web)app en een (optioneel voor de toekomst)
telefonische aan- en afmeld mogelijkheid voor het gebruik van de bezoekersregeling.
• Alle voor de Dienstverlening nodige autorisaties, koppelingen of berichtenverkeer, zoals DigiD, iDEAL, BRP, E-herkenning en Sigmax – CityControl (CC). Op dit moment maakt de gemeente Roermond nog gebruik van CC, maar er wordt overwogen om in 2022 de overgang te maken naar NPR. Voor de uitvraag moet het mogelijk zijn op enig moment over te gaan van een koppeling met CC naar het NPR.
• Het (via het systeem) verantwoorden en laten verwerken van alle betalingen die voor parkeerproducten en de bezoekersregeling worden verricht alsmede restituties daarvoor.

Doel van de procedure is het sluiten van een overeenkomst voor diensten en leveringen inzake parkeervergunningen.
De uitvoering van de opdracht is gepland vanaf het moment van inwerkingtreding van de overeenkomst, voorzien met ingang van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2026, met een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van viermaal één  jaar. De gunning van de overeenkomst wordt bepaald op basis van het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving: beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zondag 30 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/250921

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *