Aannemer kwaliteit haltes Utrecht Science Park-lijn – Aanbestedingsnieuws

Aannemer kwaliteit haltes Utrecht Science Park-lijn

Foto: © Provincie Utrecht

De Utrecht Science Park-tramlijn (USP) start bij Utrecht Centraal, waar aan centrumzijde een nieuwe bus/tramhalte is aangelegd. De eerstvolgende halte is Vaartsche Rijn. De tram heeft haar halte hier naast het nieuwe treinstation, op de spoordijk en het viaduct over de Vaartsche Rijn. Het tracé buigt hierna af van de spoorlijn en rijdt via de haltes Galgenwaard, Kromme Rijn, Padualaan, Heidelberglaan, UMC en WKZ naar het eindpunt P+R Science Park. Er wordt verwacht dat deze tramlijn dagelijks 35.000 tot 45.000 (schattingen voor resp. 2030) passagiers gaat vervoeren naar Utrecht Sciencepark. De frequentie overdag, van 8:00 tot 18:00 uur is 16 x per uur, daarvoor en daarna 8 resp. 4 x per uur. De globale exploitatietijd voor de tram is van 6:00 tot 21:30 uur.

Er zijn totaal 9 haltes langs de USP-lijn. Drie gecombineerde bus+tramhaltes, vijf tramhaltes met een directe relatie met de bushalte en twee daarvan hebben ook een relatie met het treinsysteem. Één halte heeft geen directe OV-overstap. Alle haltes hebben via looproutes en fietsenstallingen een ketensamenhang; de halte P+R USP ook nog met parkeren. In lay-out en vormgeving verschillen de meeste haltes sterk, afhankelijk van de ligging, aansluiting omgeving en gebruik. Het project beperkt zicht tot de bestaande haltes van de Science Parklijn. Daar waar het gecombineerde bus-/tramhaltes betreft, vallen de bushaltes in de scope. Halte UCC (Utrecht Centraal Centrumzijde) valt specifiek niet onder dit project. Haltes verlengen of anderzijds vergroten valt expliciet niet in de scope. Mede gezien de verschillende uitvoering van deze gebouwde haltes en de overige haltes is juist branding een belangrijk instrument om de tramlijn tot één herkenbaar geheel te maken. Hoewel de focus in deze studie duidelijk op de USP-lijn ligt is dit geen op zichzelf staand systeem.

De provincie wil een kwaliteitsupgrade van de tramhaltes langs de USP-lijn en de bushaltes in het USP-gebied. Concreet gaat het om de volgende haltes:
Vaartsche Rijn (tram)
Galgenwaard (tram)
De Kromme Rijn (tram)
Padualaan (tram)
Heidelberglaan (tram en bus)
UMC Utrecht (tram en bus)
WKZ/ Maxima (tram en bus)
P+R USP (tram)

De opdracht in deze openbare aanbesteding  is om het Voorlopig Ontwerp (VO) uit te werken naar een Definitief Ontwerp (DO) met alle bijbehorende zaken. OvPlus zal samen met opdrachtgever en de winnaar van deze opdracht het bouwteam vormen.
De ambities voor dit project zijn hoog. Het bouwteam zal in gezamenlijkheid slimme keuzes moeten maken die recht doen aan het ontwerp en ervoor zorgen dat het totale project binnen tijd en budget kan worden uitgevoerd. Er wordt gevraagd om twee varianten te maken van het DO. Variant 1 is een uitwerking van het Functioneel Ontwerp (FO) en VO dat voldoet aan het afwegingskader en Programma van Eisen (PvE). Indien dit ontwerp niet passend te maken is in taakstellend budget, wordt gevraagd om een tweede variant, een versobering van variant 1. Er is geenszins aanspraak te maken op een budgetverhoging.
Inzet is om in de bouwteamfase samen te komen tot de goede oplossingen en zoveel mogelijk gerealiseerd te krijgen.

Binnen het Taakstellend Budget moeten acht haltes een kwaliteitsupgrade krijgen. Het Taakstellend Budget voor deze opdracht is €3.075.000,- exclusief BTW. Dit budget is voor het maken van twee varianten van het DO inclusief alles wat daarbij hoort en de realisatie van het werk. Er liggen er nog een aantal wensen van opdrachtgever met betrekking tot klimaatadaptatie en duurzaamheid. Daarom vragen we aan aannemer om twee varianten van het DO te ontwerpen.
-variant 1 is een goede uitwerking van het FO gebaseerd op het PvE en afwegingskader
-variant 2 is de versoberde variant van variant 1 die past in het Taakstellend Budget.
De provincie wil het liefst variant 1 passend krijgen maar is ook realistisch over de grote onzekerheid in grondstofprijzen en arbeiderskosten. Er kan geen enkel voorschot worden genomen op een budgetverhoging, het is zeer realistisch dat variant 2 moet worden uitgevoerd. Kortom, door in een bouwteam zo goed mogelijk alle expertises in te brengen en samen te werken kan er zoveel mogelijk ‘value for money’ worden gehaald.

De op te leveren haltes dienen onder meer te voldoen aan de volgende doelstellingen:

  • Samenhang en ruimte; clusteren en integreren van elementen waar mogelijk, voor visuele rust, ruimte en bevorderen van doorstroming.
  • Herkenbaarheid; zichtbaarheid vanuit de omgeving en aanbrengen van focus
  • Comfort; fysiek comfort bieden door beschutting en creëren van extra zitplaatsen waar nodig.
  • Kwaliteit; het perron en outillage worden degelijk en kwalitatief gematerialiseerd en nadruk op betrouwbare informatie.
  • Generiek, consistent en modulair concept met locatie-specifieke uitwerking, toepasbaar voor op specifieke locaties van de USP-lijn.
  • Duurzaamheid is leidend, wat we doen, doen we duurzaam. Dat wil zeggen zoveel als mogelijk materialen van duurzame herkomst en/of recyclebaar. Daarnaast aandacht voor groen en energieopwekking.

De af te sluiten bouwteamovereenkomst (gebaseerd op model DG2020) bestaat uit een ontwerpopdracht en heeft verder betrekking op het komen tot realisatie van het werk. Behalve met het ontwerpbureau (ovPlus) wordt er met de aannemer een bouwteamovereenkomst afgesloten. Deze Aannemer moet het DO opstellen en verkrijgt tevens het eerste recht om een aanbieding te maken en te onderhandelen over de realisatie van het werk. De opdracht wordt aanbesteed in de vorm van twee elkaar opvolgende overeenkomsten. Een bouwteamovereenkomst en een realisatieovereenkomst. Indien de inschrijver de gehele bouwteamfase goed doorloopt en deze resulteert in een door opdrachtgever geaccepteerd DO dat voldoet aan de doelstellingen en past binnen de beschikbare financiële kaders, stelt de provincie de aannemer in staat als eerste een offerte uit te brengen om te komen tot het realiseren van het werk. In de bouwteamfase kunnen de opdrachtgever en de aannemer op een open en transparante wijze komen tot een nadere verdeling van uitvoeringsrisico’s, zodanig dat een marktconforme aanneemsom kan worden overeengekomen binnen het taakstellend budget.

Bron: Tenderned maandag 31 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/251110

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *