Bouwkundig aannemer Kindcentrum Mijdrecht – Aanbestedingsnieuws

Bouwkundig aannemer Kindcentrum Mijdrecht

Impressie: © Stg. Auro

Nieuwbouw Kindcentrum Mijdrecht gaat onderdak bieden aan twee basisscholen (Stichting KPO Antonius en stichting AURO ) en aan een kinderopvang (Kind & Co Ludens). Stichting kindcentrum Hofland & de Eendracht treedt op als bouwheer voor de realisatie van het werk en is hiervoor de Aanbestedende dienst. Het is een gebouw waar kinderen van 0 t/m 12 jaar zich kunnen ontwikkelen. Het gebouw komt naast de huidige locatie van basisscholen de Hofland en de Eendracht aan de Eendracht in Mijdrecht. Het terrein is momenteel een groene zone in combinatie met een deel schoolplein. In het ontwerpteam zitten diverse adviseurs die het ontwerp tot en met DO+ uitwerken en de omgevingsvergunning aanvragen. Het gebouw is gasloos, duurzaam, kosten- en energie efficiënt. Duurzaamheid spitst zich toe op slimme en waar mogelijk exploitatiegunstige materiaalkeuzes.
Bij kostenefficiëntie gaat het om een goede balans tussen de bouwkosten en de onderhoudskosten.

Het betreft de bouwkundige & civiele werkzaamheden inclusief de coördinatieverplichting over derde partijen gedurende de gehele uitvoering van het werk. De opdrachtnemers aan wie de opdracht wordt gegund dienen het werk te realiseren binnen de
uitgangspunten en de contractuele voorwaarden die in de overeenkomst en de bijbehorende aanbestedingsdocumenten zijn opgenomen.

Aanbesteder volgt de niet-openbare procedure. Er wordt een selectie gemaakt van de vijf meest geschikte gegadigden.
Selectie vindt plaats door een selectiecommissie.  Geselecteerde gegadigden worden uitgenodigd voor deelname aan de inschrijvingsfase. Als er sprake is van minder dan vijf geschikte ggadigden, gaat de procedure door met dit aantal, tenzij wordt besloten de procedure te beëindigen door de aanbestedende dienst. In de inschrijvingsfase worden de ontwerpdocumenten c.q. het bestek beschikbaar gesteld. De opdrachtgever ziet op de uitvoering van de opdracht toe door middel van directievoering en toezicht.

Bron: Tenderned zondag 15 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/285341

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *