Marktconsultatie autorisatiebeheer UWV – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie autorisatiebeheer UWV

Autorisatiebeheer is het bedrijfsproces bij UWV dat zorgt dat medewerkers aantoonbaar de juiste toegangsrechten hebben tot de juiste digitale middelen. Binnen UWV valt autorisatiebeheer onder de verantwoordelijkheid van HRM. Ter ondersteuning van dit proces maakt UWV gebruik van de maatwerkapplicatie Autorisatie Beheer Systeem 2.0 (ABS 2.0). De dienstverlening op ABS 2.0 loopt 31 december 2023 ten einde. De HRM afdeling van het UWV heeft zich tot doel gesteld het autorisatiebeheer binnen UWV opnieuw vorm te geven en ABS 2.0 te vervangen. Naast het aflopen van de dienstverlening is er een wens om het autorisatiebeheer te moderniseren. Deze oorzaken hebben erin geresulteerd dat het programma Helios is opgezet met als
doel om adequaat autorisatiebeheer voor UWV te realiseren, voor alle typen accounts en voor alle typen medewerkers inclusief de niet-persoonsgebonden accounts. In lijn met deze doelstelling realiseert het programma Helios autorisatiebeheer voor alle UWV medewerkers. Het programma zal het huidige systeem vervangen door standaard pakketsoftware voor autorisatiebeheer, in overeenstemming met de eisen en wensen van UWV. UWV heeft hiervoor een concept Programma
van Eisen opgesteld en opgenomen in de marktconsultatiedocumenten. De verwerving, implementatie en ingebruikname van veilige, beheersbare, onderhoudbare en UWV breed inzetbare standaard pakketsoftware voor autorisatiebeheer/IGA zijn voorzien binnen het programma Helios.
De volgende context is specifiek relevant voor autorisatiebeheer:
– Uitgangspunt aan het eind van de migratie is dat alle huidige gebruikers van ABS2.0 gebruik maken van het nieuwe systeem.
– UWV maakt gebruik van PeopleSoft als HR bronsyteem.
– In huidige ABS 2.0 werden begin 2020 de toegangsrechten van een kleine 30.000 identiteiten beheerd, middels 58.000 rollen, die toegang geven tot 250 applicaties waarvan er zo’n 50 via AD worden geprovisioned.
– UWV kent ongeveer 95 servicedesken voor 200 applicaties die handmatig worden geprovisioned. Daarvan is de servicedesk IV de grootste en daarnaast zijn er veel decentrale service desken in de verschillende divisies van UWV.

UWV heeft gekozen voor een openbare marktconsultatie bestaande uit een schriftelijke ronde. Met deze marktconsultatie wil UWV een goed beeld krijgen van de standaard software pakketten voor Identity Governance and Administration (IGA) voor autorisatiebeheer bij UWV. Tevens wil UWV inzicht krijgen in de condities en aanvullende, ondersteunende dienstverlening die door partijen wordt aangeboden om een eventueel hierop volgende verwerving uit te kunnen voeren. Daarom nodigtUWV alle marktpartijen, die van mening zijn UWV hierover te kunnen informeren, uit deel te nemen aan deze marktconsultatie.

Ook UWV heeft een vragenlijst/ antwoordenlist  gecomponeerd en daarbij kan additionele informatie worden toegevoegd.

Bron: Tenderned zondag 16/maandag 17  januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/249612

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *