Bouw MFA Wapenveld – Aanbestedingsnieuws

Bouw MFA Wapenveld

Foto: Gemeente Heerde

De gemeente Heerde is bezig met de totstandkoming van een multifunctionele accommodatie (MFA Wapenveld) waarin de functies sport, cultuur, zorg en veiligheid samenkomen. Deze MFA zal naast een sporthal ook een huisarts, apotheek,
bibliotheek, buurthuis functie, jeugdhonk en brandweerkazerne huisvesten. De aanbesteding is opgedeeld in  twee percelen:

1 l Bouwkundig en Constructies (B+C),

2 l Elektrotechnisch en Werktuigbouwkundig (E+W).

Het huidige Hof van Cramer vormt sinds 2014 het kloppende hart van Wapenveld voor maatschappelijke participatie, cultuur, welzijn en ondersteuning. In de dagelijkse praktijk blijkt dat de huidige huisvesting niet voldoet. De knelpunten zijn voor een deel te herleiden tot de technische kwaliteit van het gebouw (isolatie, binnenklimaat, geluidsoverdracht etc.), maar zeker ook de ligging buiten het centrum en de beperkte ruimte in het gebouw. De Hof van Cramer loopt in de dagelijkse praktijk dan ook
steeds vaker aan tegen het probleem dat het lastiger blijkt om vraag en aanbod bij elkaar te brengen door een gebrek aan (functionele) ruimtes en flexibiliteit, waardoor zeer waardevolle samenwerkingspartners ervoor kiezen elders huisvesting te
betrekken. Om de leefbaarheid van Wapenveld optimaal te ondersteunen is een goede fysieke basis in het centrum cruciaal. De locatie waar momenteel een oude tennishal, verenigingsgebouw en sporthal met kantine is gevestigd is gekozen als geschikte
locatie. Aanbestedende dienst is op zoek naar een bouwkundig aannemer (perceel 1) en een installateur (perceel 2) om het gebouw te realiseren.

MFA Wapenveld zal gerealiseerd worden aan de W.H. van de Pollstraat 1 te Wapenveld. Tegen de kavel van het MFA Wapenveld aan wordt een woongebouw gerealiseerd. Hier dient gegadigde rekening mee te houden tijdens de bouw. Het gebouw wordt energieneutraal opgeleverd en heeft op basis van de DO-stukken een GPR-score van 8,3 gemiddeld (Energie, Milieu, Gezond, Gebruik en Toekomst). De ambitie ligt er om (niet constructieve) gebouwonderdelen van het huidige pand her te gebruiken in de nieuwe situatie, dit zal in het bestek worden meegenomen. De nieuwe MFA heeft een omvang van circa 3.300 m2 BVO, is energieneutraal en kent twee bouwlagen.De aanbesteding is opgedeeld in twee percelen waarbij de bouwkundige aannemer coördinerend is. Met de gegunde partij per perceel, zijnde opdrachtnemer, wordt een
aannemingsovereenkomst gesloten voor de uitvoering van het werk. Bij de uitnodiging voor deelname aan de gunningsfase wordt de aannemings- en coördinatieovereenkomst in concept verstrekt, zoals de overeenkomst met de gegunde partij zal worden gesloten.

Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de niet-openbare procedure die uit twee fasen bestaat. Een selectiefase en een gunningsfase. In de selectiefase zullen vijf gegadigden worden uitgenodigd om in de gunningsfase een inschrijving in te dienen.

Bron: Tenderned zaterdag 15 juli 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/304094

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 17 juli 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *