Den Haag zegt Russisch gas op onder verwijzing naar de EU – Aanbestedingsnieuws

Den Haag zegt Russisch gas op onder verwijzing naar de EU

Bron Kremlin.RU (Creative Commons License CCA 4.0)
http://static.kremlin.ru/media/events/photos/big/PAVRcD0mvIbwJnKMKlqX6Cstu4ovFTvs.jpeg

Burgemeester Jan van Zanen van de gemeente Den Haag is er al over uit, er komt een aanbesteding volgens de Europese aanbestedingsregels voor de levering van gas. Het contract met de Russische leverancier wordt opgezegd. Groen gas is er nog niet, waarschuwt het college zichtzelf in het bewuste besluit. Er is geen alternatief dus daar sta je dan met je mooie principes, in je groene hemd. In de overwegingen staat wel mooi dat het college er alles aan wil doen om de leveringszekerheid van gas te garanderen maar in het besluit blijkt niet hoe er dan boter bij de vis wordt gedaan, of een invasie van Groningen al in de planning ligt.

Dat doet hij, zo meldt het besluit, op basis van het 5e pakket van de door de Europese Raad afgekondigde sancties. Dat pakket verplicht hier overigens, letterlijk genomen niet toe; niet alleen omdat er nog vele andere verordeningen zijn, waaronder die die hier haaks op staan, je kan afvragen of ook deze verordening in aanmerking komt voor directe werking en wat dan inhoudt, maar ook vanwege het algemeen bekende Hongaarse veto en de andere internationale verplichtingen waarmee het in strijd is bijvoorbeeld die voortvloeiende uit het WTO-verdrag.

Veel meer gaan we hier niet over zeggen, huur maar gewoon een goede internationaal jurist in, we zeiden het al half en we zijn het nu een beetje zat te brengen zonder te halen en als enige door te werken op Hemelvaart voor een handjevol lezers terwijl dat alle ambtenaren onder hen een lang weekend vrij hebben. .

 

overwegende dat:
− de gemeente Den Haag haar energievoorziening verduurzaamt (RIS270277), waarbij gedurende deze omslag gas nog als warmtebron wordt gebruikt;
− de levering van dit gas wordt aanbesteed volgens de Europese aanbestedingsregels, waarbij de aanbesteding van 2019 leidde tot een contract van de gemeente Den Haag met Gazprom; Marketing & Trading Ltd, gevestigd te Den Bosch;
− deze leveringsovereenkomst als gevolg van het 5e sanctiepakket van de EU tegen Rusland uiterlijk op 10 oktober 2022 beëindigd moet zijn;
− het 5e sanctiepakket van 8 april 2022 deelname van Russische (zuster) bedrijven aan een Europese aanbesteding verbiedt;
− het voor de leveringsperiode 2022/2023 onmogelijk is om groen gas in te kopen omdat dit niet beschikbaar is;
− bij de komende aanbesteding wel een ingroeimodel wordt uitgevraagd om gedurende de looptijd van het aan te besteden contract, groen gras mogelijk te maken;
− het college er alles aan wil doen om leveringszekerheid van gas te garanderen;

besluit:
I. in te stemmen met het overeenkomstig de Europese sanctieverordening opzeggen van het lopende contract met Gazprom Marketing & Trading Ltd uiterlijk op 10 oktober 2022;
II. in te stemmen met het vervroegen van de ingangsdatum voor een nieuw contract voor gaslevering per 1 oktober 2022;
III. in te stemmen met het actief en zo goed mogelijk in VNG verband onderzoeken van de mogelijkheid om samen met andere gemeenten op te trekken bij de aanbesteding voor de levering van gas, al dan niet door andere gemeenten te laten participeren in de aanbesteding van de gemeente Den Haag;
IV. in te stemmen met een contractperiode van 4 jaar voor ‘grijs’ gas, waarbij zoveel mogelijk wordt ingezet op substantieel minder verbruik van gas en het ontplooien van groene alternatieven binnen de gemeente, zoals vergisting van GFE. En daarnaast met maatregelen te komen om het energiegebruik door de gemeente te beperken;
V. de Algemeen directeur van de dienst Bedrijfsvoering te belasten met de uitvoering.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *