Den Haag wil flitspalen en snelheidsdisplays aanschaffen – Aanbestedingsnieuws

Den Haag wil flitspalen en snelheidsdisplays aanschaffen

Den Haag wil een aanbesteding uitschrijven voor de aanschaf van 40 flitspalen. De G4 grote 4 gemeenten hebben daartoe de Minister (destijds Grapperhaus) aangesproken, zonder succes. De reactie van de minister was in de ogen van het Haagse bestuur niet bevredigend. Dat blijkt uit een collegebrief van de wethouder van Mobiliteit, Robert van Asten, van 10 maart 2022.

“Gesteld werd dat er voldoende flitspalen zijn voor nieuwe locaties, terwijl het CVOM aangeeft dat dit niet het geval is. Het is van belang voldoende middelen vrij te maken voor handhaving met behulp van (mobiele) flitspalen. Wij zullen daarom blijven aandringen op meer flitspalen en daar ook de voorbereidingen voor treffen. Wij zetten
daarbij in op 40 locaties in Den Haag waarvan wordt onderzocht of deze voldoen aan de eisen van het CVOM om in aanmerking te komen voor een (mobiele) flitspaal.”

Hoeveel moet dat kosten? Dat wordt niet vermeld in de collegebrief. We zochten het op, op websites van flitspaalliefhebbers. De aanschaf- en montagekosten van een flitspaal worden door Dirk de Baan geschat op €43. 000. Er moeten naar de wens van het stadsbestuur in elk geval flitspalen komen bij de Benoordenhoutseweg, en daarna de Neherkade, van Alkemadelaan en de Lozerlaan.

Daarnaast wil de stad ook de snelheidsdisplays in gaan zetten als hulpmiddel bij de handhaving. Dat zijn de smileyborden die aangeven met hoeveel kilometer/uur u voorbij dendert.

 Een aanbesteding is opgestart voor de aanschaf van 40 tot 60 slimme snelheidsdisplays. Deze gaan maandelijks rouleren tussen vele locaties in de stad. De snelheidsdisplays
meten de gereden snelheid van alle voertuigen. Deze data wordt digitaal doorgestuurd, verzameld en geanalyseerd. Op basis van de uitkomsten kan gericht gehandhaafd worden. Hierdoor kan met beperkte inzet veel bereikt worden. Dit kan zijn in de vorm van (mobiele) flitspalen, laser controles of surveillance. Dit betekent dat daar waar snelheidsdisplays hangen, de kans groot is dat er gehandhaafd wordt. Het college verwacht dit eind 2022 te kunnen effectueren.

Bron: Raadsbrief Den Haag, 10 maart 2022, DSO/10248256 / RIS311280

©Den Haag 2021

 

https://kennisnetwerkspv.nl/getmedia/f4d227e6-1957-4e23-9f38-befb31bd8f1e/Aanvraagprocedure-flitspaal.pdf.aspx

https://www.dirkdebaan.nl/zit-er-een-camera-in-die-flitspaal.html

https://www.auto-info.nl/site/10779/beleidskader-flitspalen-vernieuwd/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *