Bouwteam aannemer uitbreiding terminal Eindhoven Airport – Aanbestedingsnieuws

Bouwteam aannemer uitbreiding terminal Eindhoven Airport

Foto: © Eindhoven Airport NV

Eindhoven Airport is de tweede luchthaven van Nederland. De luchthaven zorgt voor een makkelijke verbinding van brainport met Europa en verder, in balans met de omgeving. Eindhoven Airport N.V. (EANV) streeft naar een kwaliteitsimpuls van haar dienstverlening, en daarmee een kwaliteitsimpuls voor de brainport regio. Dit vertaalt zich onder andere in een verdere
uitbreiding van het vastgoed. Niet om nog meer groei te faciliteren, maar juist de groei van de afgelopen jaren te faciliteren in een daarvoor geschikt gebouw;
– de uitbreiding van de terminal. Hierbij worden eisen gesteld aan de inpassing in de omgeving, zowel operationeel als architectonisch.
– indachtig het “Easy on your way” concept; gemak voor de reiziger.

Met deze ambities geeft aanbesteder invulling aan het behoud van kwaliteit en het creëren van terminalcapaciteit als gevolg van groei en ontwikkeling uit het verleden. Aanbesteder wil airlines, reizigers, bezoekers en werknemers van de luchthavenbedrijven ook in de toekomst voldoende en hoogwaardige capaciteit en kwaliteit bieden. In 2019 is gestart met planvorming voor de uitbreiding van de terminal van Eindhoven Airport. Dit betreft zowel een uitbreiding aan landzijde (uitbreiding bestaande vertrekhal) als uitbreiding aan airside (o.a. uitbreiding reclaim en gates). Als eerste stap in deze planvorming is een Programma van eisen (PVE) en een schetsontwerp (SO) opgesteld. Beide producten zijn opgesteld door het projectteam, met support van adviseur NACO. Momenteel staat Eindhoven Airport op het punt om het SO verder uit te gaan werken tot een realiseerbaar ontwerp. Alvorens een keuze zal worden gemaakt voor daadwerkelijke realisatie van dit project in de toekomst, dient een ontwerpteam te worden gecontracteerd. Dit ontwerpteam is naar verwachting medio maart 2022 operationeel. Tijdens de definitief ontwerpfase wil opdrachtgever de kennis en kunde van een bouwteamaannemer in zetten als adviseur voor het ontwerpteam. Na de definitief ontwerpfase wordt de bouwteamaannemer verzocht het ontwerp technisch uit te werken. 

Gelet op de projectambities wordt gezocht naar een bouwteamaannemer met het volgende profiel:
• Heeft bewezen succesvol te kunnen werken in een bouwteamvorm. Streeft hierin een
prettige samenwerking na met opdrachtgever, de door de opdrachtgever in te schakelen
overige adviseurs, gebruikers, ontwerpteamleden waarin personen op basis van
gelijkwaardigheid een optimaal gezamenlijk projectresultaat nastreven. Weet idealen en
doelen reëel te houden, durft als het nodig “op de rem” te staan.
• Heeft affiniteit met high activity/high volume of passengers in het algemeen en Airport in het
bijzonder. De bouwteamaannemer begrijpt hoe hij voor de beleving van passagiers en
bewoners het gebouw zo aantrekkelijk en overzichtelijk mogelijk moet maken. Heeft kennis 
op gebied van multifunctioneel bouwen om daarmee tegemoet te komen aan de veelzijdige behoeftes in de terminal;
• Kan denken vanuit het gebruik en gedrag van de diverse doelgroepen die de terminal gaan gebruiken en stelt multifunctionaliteit in het gebruik van de terminal centraal;
• Heeft sterke affiniteit met het realiseren van duurzame integrale oplossingen waarbij gekeken wordt naar de totale levensduur;
• Heeft bewezen creatief om te kunnen gaan met krappe budgetten voor zowel investering als exploitatie. Weet keuzes af te wegen op zowel initiële bouwkosten als exploitatiekosten.
• Is gewend de afwegingen en prioritering van keuzes in beeld te brengen waarbij zowel gekeken wordt naar de korte en lange termijn effecten;
• Is een goede communicator, kan zich inleven, luisteren en tevens geïnspireerd raken door de achterliggende vragen en behoefte.

De opdrachtomschrijving betreft het contracteren van een bouwteamaannemer hierna te noemen de aannemer en op basis van het definitief ontwerp te komen tot een technisch ontwerp. Na acceptatie van het technisch ontwerp door de opdrachtgever zal definitieve prijsvorming plaatsvinden. Na overeenkomst over de definitieve prijsvorming wordt het technisch ontwerp
uitgewerkt tot uitvoeringsgereed ontwerp en kan het werk worden gerealiseerd.
De volgende taken maken onderdeel uit van de opdracht indien tot prijsovereenstemming wordt gekomen
Uitwerken uitvoeringsgereed ontwerp;
Realisatie en oplevering;
Nazorg.

De Aanbesteding bestaat uit 1 Perceel. De gevolgde procedure is de niet-openbare procedure. De ambitie is dat het voorlopig ontwerp uiterlijk 31 juli 2022 wordt opgeleverd. Het definitief ontwerp dient in het eerste kwartaal van 2023 te worden opgeleverd. De ambitie is om eind 2023 met de realisatie te starten, waarbij de eindoplevering van het gehele project is voorzien in het derde kwartaal van 2025. In overleg met de opdrachtnemer worden eveneens vervroegde ingebruikname(s) voorzien. De Opdracht wordt gegund op basis van het Gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’ (BPKV).

Bron: Tenderned donderdag 10 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/254600

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *