Financieel systeem gemeente Borne – Aanbestedingsnieuws

Financieel systeem gemeente Borne

De gemeente Borne ligt centraal in de regio Twente. De aanbestedende dienst bestaat uit de drie dorpen Borne, Zenderen en Hertme. Deze aanbestedende dienst maakt momenteel gebruik van het financieel systeem CiVision Middelen van Pink Roccade door middel van lokaal opgeslagen software. Het technisch applicatiebeheer is in eigen beheer en het functioneel applicatiebeheer is uitbesteed aan Pink Roccade. Het huidige contract loopt af op 31 december 2022. Conform de gewijzigde Aanbestedingswet 2016 wordt deze opdracht via een Europese openbare aanbesteding uitgevraagd. Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een overeenkomst met één opdrachtnemer voor het leveren, onderhouden en ondersteunen van een financieel systeem voor de aanbestedende dienst conform de door gemeente gestelde functionele en technische eisen en wensen.

Samenhang en integraliteit van de informatiestromen gericht op het effectief en efficiënt digitaal werken is belangrijk voor de aanbestedende dienst. Om efficiënt te kunnen werken zijn koppelingen tussen verschillende ICT oplossingen belangrijk. De opdrachtgever zoekt een oplossing die zorgt voor een vereenvoudiging en/of vermindering van menselijk handelen en een verhoging van de kwaliteit van het gehele proces en houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met het Common Ground-principe. De aanbesteding behelst zowel de levering van de componenten die nodig zijn voor het realiseren van optimale financiële dienstverlening aan onze organisatie, het verkrijgen van grip op onze financiële gezonde informatiehuishouding en het verhogen van de kwaliteit van onze financiële bedrijfsvoering bij de aanbestedende dienst.

De ingangsdatum van de af te sluiten overeenkomst is 1 juli 2022. De aanbestedende dienst garandeert een looptijd van vier jaar, uiteraard onder voorbehoud van het algemene recht van aanbestedende dienst om de overeenkomst vanwege een verzuim van leverancier te ontbinden.  Na afloop van deze periode van vier jaar bestaat er voor aanbestedende dienst gedurende een
periode van twee jaar een eenzijdig recht de overeenkomst door opzegging te beëindigen. De aanbestedende dienst kan derhalve voor het eerst uiterlijk 1 januari 2027 opzeggen waardoor de overeenkomst per 30 juni 2027 zou eindigen. Als gunningcriterium wordt de “economisch meest voordelige inschrijving: ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV) aangehouden.

Bron: Tenderned donderdag 10 maart 2022  https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/254606

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *