Den Haag koopt brokers in tegen ZZP’ers – Aanbestedingsnieuws

Den Haag koopt brokers in tegen ZZP’ers

De gemeente Den Haag wil brokers inzetten tegen ZZP’ers. Dat blijkt uit een recente aanbesteding. De gemeente wil zo het”onnodig inzetten van ZZP’ers ” binnen de eigen gemeente tegengaan. Ook moet de kwaliteit van ZZP’ers nauwlettend in de gaten worden gehouden. De broker moet de professionalisering van de inzet van zzp-ers bevorderen en zorg dragen voor de opdrachtverstrekking aan de ZZP’ers.

De Haagse aanbestedingsleidraad meldt de komst van de Wet DBA als reden voor de aanbesteding. De nieuwe wetgeving zal gevolgen hebben voor de aantallen opdrachten die geschikt zijn om aan zzp-ers te verstrekken. Ook ontbreekt een centraal beeld over de inzet van alle zzp-ers. Als voorzichtige indicatie verwacht de gemeente op jaarbasis ten minste 20 zzp-ers te plaatsen en is de gemiddelde looptijd 1 jaar.

Bij de aanbestedingsstukken zit ook een document, waaruit blijkt dat de gemeente een proef houdt met bijstandgerechtigden. Onderdeel van de proef is dat de bijstandgerechtigden met behoud van uitkering aan de slag gaan als ZZP’er. Dit wordt vooral gedaan om de werkloosheid onder 50+ ‘ers tegen te gaan. De gemeente wil nu minder externen en dus ook zzp-ers, inzetten. En de gemeente wil dat de kwaliteit en de continuïteit van haar bedrijfsvoering bij de inzet van externen en dus ZZP’ers, beter wordt geborgd. De gemeente Den Haag verwacht de opdrachten aan ZZP’ers met de inzet van een broker beter te kunnen coördineren en zo een kwaliteitsslag te maken. Zij wil dat de broker toeziet op:

– onnodige inzet van ZZP’ers;
– de kwaliteit van de ZZP’ers die worden ingezet en;
– de correcte contractering van de ZZP’ers;
– de overdracht na afloop van de opdracht van de ZZP’er.

Daartoe moet de broker borgen, dat alle kandidaten die hij inzet op opdrachten voldoen aan de volgende criteria:

– In het bezit van een geldig identiteitsbewijs;
– In het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) die niet ouder is dan 6 maanden;
– In het bezit van de diploma’s zoals vermeld op hun CV;
– In het bezit van een passende beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die dekking biedt voor ten minste de waarde waarvoor inschrijver aansprakelijk is zoals vermeld in de nadere overeenkomst (dit is geen vast bedrag maar is gekoppeld aan de waarde van de opdracht);
– De Nederlandse taal in woord en geschrift machtig is;
– Heeft het door de gemeente aangeleverde model geheimhoudingsverklaring getekend;
– Heeft indien dit door de gemeente van toepassing is verklaard het model bewerkersovereenkomst getekend (dit wordt alleen van toepassing verklaard indien in de opdracht persoonsgegevens worden verwerkt/ ingezien).

Daarnaast moeten er kwartaalrapportages worden gegeven met de overzichten van nieuwe opdrachten, met daarin alle namen, opdrachten, ureninzet, tarief van de ZZP’er, de tarieven die de broker “marktconform” acht, of er alternatieve kandidaten zijn aangeboden, de naam van de interne opdrachtgever en een resultaat van de evaluatie van alle afgeronde opdrachten. Of de broker ook een ZZP’er mag zijn, meldt de leidraad niet.

De opdracht staat nog open tot 24 januari

Zie ook:

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/documenten/akid/c1f78296f61f776aceb18072cd8e2fa2/pageId/D909B/huidigemenu/aankondigingen/da/false/cid/95258/cvp/join

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *