Aanpassingen voormalig defensiecomplex Ulicoten – Aanbestedingsnieuws

Aanpassingen voormalig defensiecomplex Ulicoten

Foto: Google Streetview

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een aanbesteding geplaatst “Ulicoten, diverse aanpassingen n.a.v. MOIP 2017-2018” (MOIP is meerjarig onderhouds- en  investeringsplan, of Ministry of Industry and Production). Het gaat bij deze aanbesteding om het reviseren van de E en W-installatie, inclusief de ondergrondse bekabeling. Het aanpassen van de terreinbeveiliging (omheining/hekwerk, camerabeveiliging signalering) en het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan de wegen op het terrein van het voormalig Defensiecomplex Ulicoten in Ulicoten, Haldijk 2.
Het doel van de aanbestedingsprocedure is om te komen tot één winnende inschrijver waarmee een overeenkomst gesloten kan worden voor de opdracht “20544 Ulicoten, diverse aanpassingen n.a.v. MOIP 2017-2018.” Deze aanbesteding vindt volledig digitaal plaats via TenderNed. Dit betekent dat alle communicatie via TenderNed verloopt en dat inschrijvingen uitsluitend via TenderNed kunnen worden ingediend.

Ondernemingen kunnen zich aanmelden voor het bezoek van de locatie door uiterlijk dinsdag 7 januari 2020 een bericht te sturen via het dashboard van deze aanbesteding op TenderNed. In het bericht dient de bedrijfsnaam te worden vermeld en de namen van de personen die het bezoek aan de locatie namens de onderneming zullen bijwonen. Per onderneming mogen maximaal twee personen deelnemen aan het bezoek. Deze personen dienen zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. De aangemelde namen dienen conform het legitimatiebewijs te
zijn. Het is niet toegestaan om tijdens het bezoek van de locatie foto’s en filmpjes te maken. Het meenemen van mobiele telefoons, tablets, laptops en/of camera’s is daarom niet toegestaan. Voorts is roken alsmede het rijden met benzinevoertuigen op het terrein niet toegestaan vanwege explosie gevaar.

Bron: Tenderned 18 december 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/183282

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *