Demontabele systeemwanden – UWV – Aanbestedingsnieuws

Demontabele systeemwanden – UWV

©uwv 2017

UWV beoogt met deze opdracht één ondernemer te selecteren voor het leveren en aanbrengen van demontabele systeemwanden en alle hiermee verband houdende werkzaamheden, gebaseerd op de uitgangspunten van het UWV-inrichtingsconcept. Dit door middel van het leveren van onderstaande producten met bijbehorende dienstverlening:
– Demontabele systeemwanden;
– Plafondplaten.

Daarnaast wenst UWV middels deze aanbesteding de volgende doelstellingen te verwezenlijken:
– Borgen dat UWV zeker is gesteld van levering van producten die van dusdanige kwaliteit zijn dat het voldoet aan de minimale functionele, technische- en veiligheidseisen passend binnen het UWV-inrichtingsconcept;
– Een goede dienstverlening, die in relatie staat tot de levering aan UWV dat naar tevredenheid wordt uitgevoerd;
– Het contractueel vastleggen van vooraf duidelijke en heldere afspraken over resultaten en samenwerking tussen UWV en ondernemer, om de kwaliteit van de producten en de dienstverlening te borgen;
– Het bedingen van een eerlijke en transparante kwaliteit/prijsverhouding voor te leveren producten en de dienstverlening.
Duurzaamheid en social return zijn onderdeel van de kwalitatieve gunningscriteria.

Binnen de scope van deze aanbesteding behoren de volgende onderdelen:
Levering van:
Demontabele systeemwanden:

o Dichte wanden (enkel en dubbele beplating);
o Glazenwanden (veiligheidsglas) al dan niet met matte (privacy) folie of kleurfolie;
o Het toepassen van full colour print of gelijkwaardig op zowel dichte als glazen wanden;
o Vouwwanden.

Deuren, inclusief beslag;
Drukschotten;
Systeemwanden die aansluiten op de huidige systeemwanden.
Optioneel levering van:
Plafondplaten*:
o Vervangen van plafondplaten t.b.v. waarborging geluidwerendheid;
o Plaatsen van nieuwe plafondplaten ter aansluiting met de bestaande plafondplaten.
*Optioneel: Het plaatsen en/of het vervangen van plafondplaatsen is optioneel. De Inschrijver is verplicht deze dienstverlening aan te bieden en een prijs voor op te geven.
Bijbehorende dienstverlening:
o Monteren, demonteren, (ver)plaatsen, herstellen van systeemwanden (en
eventueel) plafondplaten;
o Verwijderen en verantwoord afvoeren van systeemwanden (en plafondplaten);
o Advies inzake materiaalkeuze, constructie etc.;
o Onderhouds- en overige gerelateerde werkzaamheden.

Deze aanbesteding wordt uitgevoerd voor alle UWV-locaties in Nederland. De geschatte waarde van de opdracht over de hele looptijd van de raamovereenkomst, inclusief verlengingen, is geschat op €21.000.000,- exclusief BTW. Deze waarde is gebaseerd op de uitgaven onder de huidige raamovereenkomst en de aantallen die UWV heeft afgenomen en dient slechts ter indicatie. Opdrachtnemer kan geen rechten ontlenen aan de geschatte waarde van de opdracht. De duur van de raamovereenkomst bedraagt vier jaar. Aanbesteder heeft het recht deze raamovereenkomst zonder opgave van reden tegen het einde van het tweede contractjaar tussentijds te beëindigen. De aanbesteder volgt in deze aanbesteding de openbare procedure. Gegund wordt er op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. 

Bron: Tenderned woensdag 9 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/254412

1 thought on “Demontabele systeemwanden – UWV

  1. Wat een grote opdracht zet het UWV hier uit. Het bedrijf dat deze opdracht voor het plaatsen van systeemwanden krijgt zal hier veel werk van krijgen. Mijn man heeft een klein bouwbedrijf en kan hier niet aan meewerken, maar een project van deze omvang lijkt hem erg leuk om te doen. Ik zal het artikel aan hem laten lezen, dat vindt hij vast interessant. Bedankt voor het delen!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *