Raamovereenkomst inzet hoogwerkers en telekranen Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Raamovereenkomst inzet hoogwerkers en telekranen Den Haag

Laatst geupdate op maart 12, 2022 door redactie

Foto: Pixabay.com

Het Groenbedrijf Den Haag (GbDH) op moet op afroep kunnen beschikken over de gewenste hoogwerkers exclusief bedienend personeel en telekranen inclusief bedienend personeel, zodat de uitvoering van onderhouds- en beheerstaken van het GbDH op efficiënte wijze ingericht kan worden. De verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering ligt bij het GbDH waarbij een voorman (chef-uitvoering) aanwijzingen geeft en toezicht houdt op de werkzaamheden.

De afgelopen vier jaar heeft het GbDH ongeveer 20 a 25 verschillende hoogwerkers ingezet en 2 a 3 types telekranen. Voorbeelden hiervan zijn autohoogwerkers en zelfrijdende hoogwerkers met verschillende reiklengtes afhankelijk van het type werk. De hoogwerkers worden ingezet exclusief bedienend personeel en ingezet bij met name werkzaamheden aan bomen. Een deel van de verschillende uitvoeringen van hoogwerkers wordt sporadisch ingehuurd, een ander gedeelte met grote regelmaat. Daarom heeft opdrachtgever een top 20 selectie gemaakt van hoogwerkers waarvoor tarieven worden uitgevraagd. Deze hoogwerkers zijn te vinden in de prijsspecificatie. Vanuit het GbDH bedroeg sinds 2018 de inzet van verschillende
hoogwerkers gemiddeld €100.000,- tot €125.000,- per jaar. De telekranen worden ingezet inclusief bediend personeel en ingezet bij met name werkzaamheden aan hoge bomen en/of locaties waar de takken en stammen weg getild moeten worden als er geen ruimte is om deze ter plaatse te laten vallen. De Opdrachtgever heeft een selectie gemaakt van telekranen waarvoor tarieven worden uitgevraagd, deze zijn te vinden in de prijsspecificatie. Vanuit GbDH bedroeg sinds 2018 de inzet van verschillende hoogwerkers gemiddeld €25.000,- tot €35.000,- per jaar.

Den Haag wenst een overeenkomst voor de inzet van hoogwerkers met één opdrachtnemer en een overeenkomst voor de inzet van telekranen met één opdrachtnemer aan te gaan voor een initiële termijn van twee jaar, met aan opdrachtgever eenzijdig toekomende opties tot verlenging van twee maal één jaar. De raamovereenkomst zal ingaan op 1 juni 2022 en eindigen uiterlijk op 31 mei 2026, inclusief eventuele opties op verlenging. Bij het eerder bereiken van de maximaal geraamde waarde voor perceel 1 van €700.000,- en voor perceel 2 van €180.000,- dan waarin de maximale looptijd voorziet, zal in onderlinge afstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een besluit worden genomen op de voortzetting van de raamovereenkomst. Als werkzaamheden in het centrum uitgevoerd dienen te worden, dient rekening gehouden te worden dat
per 1 juli 2021 nieuwe milieuregels gelden in het centrum.

De opdracht is onderverdeeld in twee percelen. De samenstelling van de relevante markt is zodanig dat er voldoende bedrijven zijn uit het midden- en kleinbedrijf die toegang hebben tot de opdracht. Het contracteren van meerdere partijen leidt tot versnippering van werkzaamheden en extra administratieve lasten.
Perceel 1: Raamovereenkomst Inzet hoogwerkers
Perceel 2: Raamovereenkomst Inzet telekranen
Per perceel wordt, in voorkomend geval van gunning, een raamovereenkomst afgesloten met één opdrachtnemer.
Ondernemer(s) kunnen inschrijven op één of meerdere percelen.

De aanbesteder gunt de opdracht (in voorkomend geval van gunning) op grond van de naar het oordeel van de aanbesteder economisch meest voordelige inschrijving. Ter vaststelling van de economisch meest voordelige inschrijving wordt gehanteerd de: “beste prijs-kwaliteitsverhouding”.

NDR: Niet expliciet is aangegeven dat beide percelen ook gewonnen kunnen worden door een inschrijver op beide percelen, maar dat kunnen we gemist hebben natuurlijk.

Bron: Tenderned woensdag 9 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/254372

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *